07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Att lägga fram nu eller inte det är frågan

Undran kring IPRED tilltar. Mycket är osäkert. Moderaterna är inte eniga enligt, HAX och Aftonbladet. Svd rapporterar att moderaterna numera är enliga. Folkpartiet kallar till hearing

Regeringens handläggning av IPRED lagen ger två möjligheter:
Antingen lägger regeringen fram propositionen i morgonen. 
Då börjar debatten på allvar omedelbart eller också gör regeringen inte det. 
Då börjar debatten på allvar något senare.
IPRED debatten befinner sig i grundserien ännu. Finalomgången kommer att bli tuff och det gäller att skapa  en bred mobilisering.
Flera bloggar skriver bra poster om IPRED. 
Snart kommer vi att ha skapat den kritiska massan som stoppar lagen.
Läs gärna:
Mina moderata karameller som reflekterar över processen kring lagen.

Kommer regeringen att lägga fram propositionen inför riksdagen i morgon?  
HAX och Rick Falkvinge tror att man gör det. Jinge börjar tröttna på dumheterna. Opassande har ett konstteoretiskt förhållningssätt till IPRED lagen. Ett otyg ger en uppdatering av av debatten. Enligt min humla tar sin utgångspunkt i Östtyskland när han diskuterar om IPRED lagen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar