07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fort men fel? Svar till Fredrik Sneibjerg.

Hänt i Värmdö

Jag är glad för att Fredrik Sneibjerg reagerar och reflekterar på mitt satiriska inlägg om folkpartiets nomineringar till styrelser och nämnder.

Det som väckte mitt intresse hans bloggpost var rubriken ”Målgång”.
Sedan fortsätter Fredrik med orden ”Här kommer det laget som skall föra Folkpartiet Värmdö vidare i 2 år och bortom det”.  Här satte jag personligen gröten i halsen. 
Det är inte klart ännu. Det är inte beslutat. Med ett fint ord är det ännu så länge enbart nomineringar (förslag) från folkpartiet. 
Besluten fattas av fullmäktige i nästa vecka. Jag tycker att det är allvarligt att man inte ger en tydlig markering av detta. Det är inget beslut ännu. Fullmäktige har makten över dessa besluten och inte Fredrik Sneijbjerg. 
Utan den, som jag betraktar det arroganta inställningen till den verkliga beslutsfattaren hade aldrig satiren kommit till.
Sedan tycker jag att Alliansen har ett stort problem när det gäller kvinnorepresentationen. Folkpartiet var under många år det parti som starkast drev frågorna om jämställdhet, tillsammans med socialdemokraterna. Folkpartiet är pionjärerna på detta område.
I kommunens regering, kommunstyrelsen finns i dag en kvinna från Alliansen. 
Finns det verkligen inte fler kvinnor som är kompetenta och är villiga att sitta där?
I så fall bör vi titta på den attityd som männen har där. I de flesta Allianspartierna finns det sannolikt en majoritet medlemmar som är män. Män väljer män. Det är en gammal sanning.
Folkpartiet har samlat alla sina kvinnor i en nämnd. Jag tror att kvinnor behövs i alla nämnder och styrelser. Jag tror att det är en stor fördel för demokratin och tilltron till den om vi mycket idogt arbetar för det. Därför blir jag nästan lite fylld av skratt när alla folkpartiets kvinnor finns samlade i en nämnd. Samtidigt respekterar jag folkpartiets nomineringar.
Det finns anledning för centern att idka självkritik. Centern kommer att föreslå kvinnor i tre olika politiska sammanhang. Det är för lite. Vi har inom centern funderat på om vi kan få fler kvinnor som är intresserade av att åta sig politiska uppdrag. En metod som vi kommer att pröva för det är en politikerskola. Naturligtvis är män välkomna där också, men vi tror att det är en väg.
Jag kan inte som Fredrik önskar ”redovisa vem som besitter de olika posterna”. Svaret är enkelt. Det är inte fattat några beslut om detta. Det är fullmäktige som gör det. Nomineringarna och offentliggörandet av dem är som jag ser det ett ansvar för centerns gruppledare Hans Lindqvist.
När Fredrik säger att ”hans kompis Pålsson… är nominerad till socialnämnden” blir det spännande. Med ”hans” menar Fredrik sannolikt mig. 
Kommer folkpartiet att publicera vem som är vän med vän när det gäller representanterna?
Kommer man dessutom att publicera vem som är ovän med vem?
Fredrik gör ett gör ett försök att klumpa ihop två personer och antyda nästan något konstigt. Henrik Paulsen nominerades av ett enhälligt centerparti. Jag uppfattar därför att det borde finnas ett, för att anspela på herr Sneibjerg ömsesidigt vänskapsförhållande mellan Paulsen och var och en av de 15 personerna som fanns med på mötet .
Tack för att du tog dig tid att reflektera Fredrik!

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar