05212019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Skällsordet Lidbommeri efterträds av uttrycket "den lilla Asken"

Moderaterna vill lagra datatrafik 12 månader och övriga allianspartier 6 månader, rapporterar Svd. Som i fallet FRA är det Thomas Bodström som ligger bakom. Han förordar lång tid och är på samma linje som moderaterna. Föga förvånande vad gäller den mannen. 

Det finns de som säger att EU-direktivet som ligger bakom lagförslaget strider som svensk grundlag, rapporterar Svd. En av dem som hävdar det är advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Hennes kamp för personlig integritet och rättssäkerhet är imponerande. Det hedrar henne att hon försvarar rättssäkerheten med självklarhet som hon gör. 
Anne Ramberg borde bli Alliansens nya justitieminister.
Då skulle vi vända på en obehaglig utveckling från Carl Lidbom. 
Han var en gång i tiden justitieminister och gav upphov till begreppet ”Lidbommeri”. Det var och är lagar som är så otydliga att de skapar rättsosäkerhet. Den moderna utgåvan av det skällsordet blev ”Bodströmsamhället”. Den borgerliga upplagan av det är väl ”den lilla Asken”, som syftar på hur liten privat sfär som Beatrice Ask skapar genom sin lagstiftning.
EUs datalagringsdirektiv talar om i minst 6 månaders och högst 24 månaders lagring. 
I Sverige talar politiker även om att obesvarade samtal ska lagras. 
Några undrar över varför Piratpartiet får ett ökat väljarstöd. För mig är det enkelt att förstå.
Tidigare anklagade man skattesystemet för att vara ett osammanhängande lapptäcke. Nu är det lagarna om medborgerliga fri- och rättigheter som är det. I båda fallen reagerar medborgarna. 
I båda fallen tar det allt för lång tid innan politikerna förstår att det är allvar.
Det är dags att börja i rätt ända. 
Vilket samhälle vill vi ha? Var bör gränserna gå mellan personlig integritet och samhällets skyddsbehov? Vilka utmaningar ger oss internet?
Hur säkerställer vi att allas rätt till internet? Hur säkerställer vi att alla som vistas på internet har en rimlig medborgerlig frizon där? 
Det finns många fler frågor som har att göra med medborgarnas rättigheter som bör diskuteras på en principiell, etisk och filosofisk basis. Många av dessa principer måste grundlagsskyddas.
Resultatet bör sammanställas i en integritetsbalk, exempelvis som Camilla Lindberg föreslagit.
Det krävs en kommission som påbörjar detta arbete. Politiker, bloggosfären, gammelmedia, advokater och fler bör sätta sig ned och fundera över dessa grundläggande principer.
Till dess får vi ha ett moratorium för integritetskränkande lagar.  

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Ett svar to "Skällsordet Lidbommeri efterträds av uttrycket "den lilla Asken""

 1. Just min B.Ask (alliansregerungarna 2006-2010 resp 2010-2014) hävdade hela tiden att allt förpliktigande för svensk lagringslagstiftningen var just EUs datalagringsdirektiv. Detta kom senare EUs domstol fram till att vara integritets-kränkandeoch det upphävdes med omedelbar verkan – ändå hävdade Just min B.Ask att -svensk lag gäller – trots att den stöddes på det olagllgförklarade EU
  direktivet om data och datalagraring
  trots att urkunden för vår svenska lag
  ansågs går för långt utöver vad som
  är/var rimligt ur omotiverat integritets-intrång, så skulle ändå svensk lag följas -oavsett vad EUs domstol avkunnat dom om. Svensk lag som stödjer som i sig stödjer sig på EUs direktiv (dekret!) borde följaktligen
  upphävas eller bli s k nulliteter –
  lagen skall och får inte tillämpas samt ingen får s.k lagföras (d.v.s ställas till ansvar för i den lagen beskrivet brott och för inte påföras någon påföljd samt inte heller utsättas för s.k särskild rättsverkan) under den lagen.
  Domstolarna fick, tills dess Högsta domstolen och Högsta Förvaltnings-domstolen beslutat att lagen s k a l l
  tillämpas och att de som vägrade data-lagringen återigen kunde dömas därför. Men regeringen var i knipan,
  de fick inte beordra (rakt inte just min
  B.Ask) HD eller HfD att just ta upp om
  att denna datalagringslag är giltig trots
  domstolsutslaget i EU Domstolen. Då
  hade det varit s.k ministerstyre (fan vet – om det inte var just detta!) och det hade sett mycket dåligt ut för justitieministern – så det var tvungna att knacka justitieråden i dessa båda
  domstolar i huvudet för att inte förlora
  ansiktet med ett olagligförklarat EU dekret eller en olagligförklarad svensk lag – d.v.s en grundlig nullitet! Vilket jag även anser Beatrice Ask är och var i detta sammanhang. Jag skiter inom hon tar illa upp, vilket jag innerligen hoppas och tror, och skriver några syrliga rader. Hon kan skära sig till hin håle! M.a.o dra åt helvete!

Lämna ett svar

Lämna en kommentar