05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Frihandel skapar avspänning

Att folkpartiledaren Jan Björklund lagt om strategi i försvarsfrågan framgick av ett tal häromdan. Han gjorde det för dem som var med på Folk och Försvars årliga konferens. 

Svds ledarblogg kommenterar försvarsminister Sten Tolgfors reaktion på utspelet.
Tolgfors är som vanligt lika flexibel för synpunkter som ett kassaskåp. Sedan må man tycka vad man vill om innehållet i Björklunds tal.

De fredsbevarande insatserna består självklart av det militära och civila försvaret.
En annan grundbult i fredsbevarande insatser är handelspolitiken. Frihandeln är här den centrala byggstenen. Ju fler länder som inkluderas i frihandeln dess större sannolikhet för avspänning och demokratisering.
I relationen till Ryssland är detta en central faktor. Sverige ska självklart kunna försvara sig själv. Å andra sidan ska vi främja handelsförbindelser i Österjöregionen. Ju mer utvecklade de bli desto större stabilitet skapas. Tröskeln för krig höjs därigenom.
Det är dags att vi mera systematiskt ser handelspolitiken i ett demokratiserings- och avspänningssammanhang. Försvaret ska vara berett och dugligt när det krävs. Det får inte innebära att vi missar chanserna att utöka handeln för att minska spänningen i regionen.
Handel innebär rörelser av varor, tjänster och människor. När människor träffas uppstår möten och utbyten. På så sätt sprids demokratiska idéer. Isolering däremot minskar möjligheterna till demokratisering.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar