05302024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Inte fler regleringar

Hur ska finanskrisen lösas?

Hittills har Europa reagerat med förstatliganden och tankar på ännu mer regleringar. 
En som har en helt annan syn på hur lösningarna ser ut är den amerikanska ekonomiprofessorn på Yale-universitetet, Robert Shiller. Han var en av dem som förutsåg krisen. Inte nog med det, han förklarade också varför den skulle inträffa. I detta senare avseende är han ganska ensam i hela världen. 
Newsweek skriver om honom i sitt senaste nummer.  
Shiller säger att det finns en risk att de pengar regeringarna pumpar in i finanssektorn inte hindrar att vi får en ännu större och värre finansiell kris framöver. 
Vi ser samtidigt att USA inte har kontroll på hur stödpengarna används, vilket jag refererat i en tidigare blogpost.
Det skapar en ny typ av finansiell instabilitet.
Vad gäller lösningarna tror Shiller på en modell där riskhantering inte är en fråga om att förhindra ett riskfyllt beteende. För det är omöjligt. Det gäller att hantera riskerna och det riskfyllda beteendena så att effekterna blir hanterliga. 
Ett sätt är att använda sig av mer av finansiella instrument för detta. Speciellt är detta viktigt på fastighetsmarknaden. Shiller pekar på att en allt för stor del av investeringarna är riktade mot fastigheter. Det är i sig en betydande risk. Vad som var början på västvärldens ekonomiska utveckling var möjligheten att kunna omfördela från fastigheter till andra investeringsslag genom att man kunde belåna. Här spelade möjligheten att inteckna fastigheter en viktig roll. Shiller tror på att ännu mer utveckla dessa möjligheter genom olika typer av derivat.
En husägare ska kunna skydda sig mot nedgångar på husmarknaden.
I dessa tider av samsyn kring socialistiska samhällsbyggnadsprojekt är det intressant att lyssna på de få motröster som finns. Shiller är en av de få här.
Andra media: Svd, Svd

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar