05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

IPRED §53b ger möjlighet till yrkesförbud

Vi tittade på dvd i går. Filmen var Richard Attenboroughs Gandhi från 1982.

Inledningen till filmen var magnifik. Jag ingick ett avtal genom att titta på en text. Bara det måste vara ett under. Jag förband mig bland annat att inte kopiera innehållet eller att bearbeta det. Vidare måste visningen vara privat. Vi drog därför för persiennerna så ingen obehörig kunde se in.

Annars hade väl Stim kommit till oss på besök.

Kopieringen är en sak. Den diskuteras i samband med IPRED lagen. Personligen anser jag att möjligheten att fritt kopiera är en fördel för alla. 
Det andra jag förband mig att inte göra var att bearbeta. Där blir det blir mycket knivigare. 
Om jag skulle vilja göra en parodi på filmen så anser upphovsrättsinnehavaren att det strider mot lagen. Skulle jag vilja spetsa en del av frågorna i filmen genom en egen tolkning strider det sannolikt också mot lagen.
Låt säga att jag kopplade filmens hastighet till Mozarts pianokonsert nummer 21 i C-dur. Samma musik som användes i filmen Elvira Madigan. 
Har jag nu plagiat eller gjort en otillåten bearbetning?
Låt säga att jag inte nöjer mig med det utan byter hudfärg på alla medverkande. Mörka blir vita och tvärt om. 
Är det nu en fråga om en otillåten bearbetning?
Låt oss säga att jag inte nöjer mig med detta utan tillför några nya scener som utgör hälften av speltiden. 
Är det nu en fråga om otillåten bearbetning?
Eller låt oss säga att jag spelar in filmen igen med Henrik Alexandersson i huvudrollen och Camilla Lindberg som hans Gandhis hustru. 
Är det nu en fråga om otillåten bearbetning?
Jag kommer sannolikt som konstnärlig utövare att lagföras av filmbolaget. 
De kommer att åberopa lagen om upphovsrätt om till litterära och konstnärliga verk (1960:729). De nya paragrafer och ändringar som tillförs lagen kallas populärt för IRED.
Sannolikt kommer domstolen utfärda ett temporärt yrkesförbud för mig som konstnär i enlighet med §53b. Det finns nämligen risk för att jag kommer att fortsätta. 
Jag får rätt att yttra mig om det inte finns för att dröjsmålet innebär risk eller skada. Redan när jag försöker genomföra dett projekt eller förbereder mig för detta arbete kan man utfärda yrkesförbudet. Formellt kallas det vite.
Redan eftersom jag publicerat mina tankar på bloggen hade jag löpt en risk. Nu har inte dessa ändringar trätt i kraft så ännu så länge kan jag vara ganska säker. Så ännu så länge är det i väntan på IRED. 
Är detta synsätt på upphovsrätt något som främjar konstnärlig utveckling? 
Främjar det upphovsrättsinnehavarens intressen? 
Tvärt om tror jag. Hade min ”bearbetning” av filmen blivit allmänt spridd är det mycket sannolikt att fler hade önskat se filmen (dvdn), med fler sålda exemplar som effekt. Det var ju 1982/83 som filmen gick på biograferna. Nu hade den kanske fått nytt liv om människor hade sett min version. Nu blir det inte så.
Det är kanske synd för både upphovsrättsinnehavaren och mig.
Kanske är det tur, för rättprocesserna hade sannolikt blivit många.
Andra bloggar: Falkvinge, Marcin, Opassande

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar