07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

IPRED: ett sannolikt försök till brott ska straffas hårt

Var ska jag befinna mig för att slippa identifiera mig?

Var finns den zon där jag får var med mig själv och mina vänner utan att vara övervakad?
När man hör socialdemokraternas tankar om skärpningar av IPRED lagen undrar man.
Vore det inte på sin plats att man kombinerade trängselskatten med en legitimationskontroll vid inpassering till Stockholm?  Likaså är det centralt att alla som avser höja rösten över 50 dbA har legitimationen redo. Debattartiklarna i tidningar är inte tillförlitliga. Vem vet att det är den person som säger sig skriva som verkligen gör det? Här krävs krafttag. Varför inte en obligatorisk e-legitimation för alla som lämnar in en artikel till en tidning.
De trådlösa nätverken är också i farozonen skriver Copyriot i en bloggpost. Det finns en överhängande risk att lagen som den är utformad sätter stopp för öppna nätverk.
Slå dig ned på ett café och du måste legitimera dig om IRED lagen träder i kraft.
De öppna nätverken är faktiskt en välgärning som för att människor som inte annars har tillgång till internet får det. De kommer att vara ett minne blott. Det är ett stort steg tillbaka för hela samhället.
Det sker genom att IPRED lagen för in begrepp som föreberedelse och försök till upphovsrättsbrott.
I klartext säger lagen att om någon visar sannolika skäl för att någon försöker eller förbereder intrång eller överträder upphovsrätten har upphovsrättshavaren lagen på sin sida. Det räcker att det är sannolikt att du kommer att förbereda dig för ett upphovsrättsbrott.  Bestämmelsen finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:927).
Upphovsrättinnehavaren har rätt till information om vem som gjort ”brottet”, medverkat till det. Han får i princip rätt att själv efterforska i alla de uppgifter som upphovsrättinnehavaren själv finner relevanta för för att få rätt i domstol. Detta följer av lagens §53 och framförallt §53c. Vart tog likheten inför lagen vägen?
Var går egentligen gränsen? Det räcker med sannolika skäl för ett försök.  Det är väldigt lite som krävs. 
Jag tänker ladda ner en film. Tanken kommer upphovsrättsinnehavaren inte åt, ännu så länge. Med ett inopererat chip blir detta dock möjligt i framtiden. 
Om jag går in på the Pirate Bay utan att ladda ner något är säkert kriteriet uppfyllt. Jag fälls för försök och caféinnehavaren för medhjälp eftersom jag använt dennes trådlösa nätverk. 
Vart tog socialdemokraternas idéer om solidaritet  och jämlikhet vägen? I de begreppen inefattar jag allas rätt till information via till exempel nätet. Fri fildelning borde var en liberal hjärtefråga. Den borde också vara en socialdemokratisk rättvisefråga.
Det är bra att socialdemokraterna visar att man återigen står på de stora företagen sida mot den enskilde människan. Det är inte bara Alliansregeringen som gör bort sig.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar