06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

IPRED: risk att min telefon förverkas, jag har visslat i den

Rick Falkvinge reflekterar i en bloggpost över vilket samhälle vi får om upphovsrättsindustrin får råda. Han konstaterar att kommunikationen på internet är dubbelriktad. Det är möjligt att i ena sekunden vara mottagare och i andra sekunden sändare. Det är det som vi kallar interaktivitet. Ett stort steg i kommunikationen.

I den den värld vi önskar kan alla växla mellan dessa roller och utnyttja sina medborgerliga fri- och rättigheter. Det upphovsrättsinustrin försöker enligt Falkvinge är att skapa en sorts auktorisering av de som sänder. 
Det kan vara av avsändarna men också av förmedlarna av information. 
Det blir som om det skulle krävas tillstånd att äga och använda en tryckpress. Innehållet i texter som är tryckta i pressen kan uppfattas som stötande eller trycka något som är en bearbetning någon annans upphovsrättskyddade verk. 
Enligt IPRED  lagen §55, lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) är det möjligt att förstöra tryckpressen om den används till ett upphovsrättsbrott.

Nu ser man att det blir möjligt att stoppa the Pirate Bay med samma paragraf.
Att man sedan försöker skapa ett samhälle där det krävs auktorisation för att utöva sina grundlagsskyddade rättigheter är  riktigt illa. 
Om jag publicerar en bok så kommer jag inte kunna göra det var som helst. Detta säkerställer man genom att stänga av de som enligt lagförslaget  tillhandahåller ”hjälpmedel som använts eller varit avsett att användas vid intrånget eller överträdelsen”. Enbart auktoriskerade tryckpressar får användas.
På samma sätt borde upphovsrättsindustrin dra in min rätt att tala i telefon. Jag har nämligen under de sista 24 timmarna vid minst 10 tillfällen visslat på låtar som uppfattas av upphovrätt. Därtill kommer att jag gnolat och tyst sjungit delar av upphovsrättsskyddade låtar. Hårddrar vi lagen kan effekten bli den. 
När telefonen är avstängd är det väl dags att dra ut tänderna på mig så att inget otillåtet strukturererat ljud som omfattas av upphovsrätt kommer ur mina läppar.
Jag får skynda  mig till någon som har tillstånd. I annat fall får vi stoppa vansinnet.
Andra medier: Computer Sweden
Andra bloggar: Opassande, Opassande, Satmaran,

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar