06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Marx på frammarsch i praktiken

Hur går det med förstatligandena denna månad?

I USA börjar man diskutera bankjätten Citicorp, rapporterar the Wall Street Journal. Staten äger redan mellan 7-8% av banken i form av preferensaktier efter att ha satsat 25 miljarder dollar. Dessutom har man garanterat krediter mot förluster för 301 miljarder dollar. 
Nu diskuteras ägandet igen när Amerikanska staten fullgör sitt löfte om ytterligare 20 miljarder dollar till banken. Genom den nya kapitalinjektion som diskuteras kan det sluta med att staten äger så mycket som 40% av banken.
Osäkerheten om hur kapitaltillskottet ska struktureras underminerar Citis trovärdighet, rapporterar bloggen Politico. Aktiekursen har fallit till rekordlåga 1,95 dollar.
Samtidigt har president Obama presenterat vem som ska få ansvaret att utöva tillsynen över de gigantiska stöd- och stimulansåtgärderna. Det blir den tidigare åklagaren Earl E. Evaney som får det ansvaret rappporterar Politico. Han kommer att rapportera direkt till vicepresident Joe Biden.
I Storbritannien äger staten 43% av Lloyds bank och 70% av Royal Bank of Scotland.
Det är inte bara John Maynard Keynes idéer som är på frammarsch det är även Karl Marx. 
Inte i talarstolarna framförallt utan i praktiskt handling. Det oroar verkligen. 
Det är inte längre varudeklarerade kommunister á la Lars Ohly som är riskpersonerna. Numera är det franska konservativa presidenter, amerikanska presidenter och ibland Svenska stats- och finansministrar. 
Det finns stor risk för en rejäl finansiell baksmälla efter detta. 
De banken som inte borde ha överlevt får göra det. Inget ansvar utkrävs. Det ska inte längre fan till att vara bankdirektör. Det kan vem som helst. Däremot verkar de som levererar bidrag påminna om August Blanches resande teatersällskap.
Andra media: e24DN

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar