07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Political Open Source Management i praktiken

Jag i tidigare bloggposter talat om öppenhet i politiken i så många dimensioner som möjligt. Modellen har jag kallat Political Open Source Management (POSM) länk, länk. Socialdemokraten och bloggkollegan Annika Andersson uppmärksammar modellen i en bloggpost i går. Hon kritiserar med rätta processen kring hur centern accepterade byggnation av  nya kärnkraftsreaktorer. Detsamma gör cufaren och bloggkollegan Hanna Wagenius i en annan bloggpost.

POSM får inte bara bli en modell. 
Den måste omsättas i handling. Som nybliven ledamot av Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun vill jag pröva hur långt vi kan komma i öppenhet. 
Ett konkret exempel är att snabbt titta på konsekvenserna av att öppna upp mer av sammanträdena för offentlighet. Det räcker inte att bara titta på konsekvenserna. 
Det krävs att vi begär en försöksverksamhet med öppna sammanträden även när nämnden har myndighetsutövning. I dag är det inte tillåtet. Därför kommer jag att föreslå att nämnden skriver till regeringen om att få starta en sådan försöksverksamhet. Vissa känsliga frågeställningar ska fortsatt kunna ske bakom stängda dörrar. Det nya är att det ska vara undantaget. Detta är god POSM. Sedan får vi utvärdera effekterna. 
Personligen ser jag det  som viktigt att medborgare ska kunna veta om bygglovssökande har varit i kontakt med politiker. Kontakten mellan sökande och politikerna är viktig och det måste finnas en öppenhet om den. För detta önskar jag att man upprättar en enkel logg. Det innebär att det blir ännu mer transparens i kontakterna mellan politiker och bygglovssökande även för andra. Det finns ju de som inte var med på mötet. Detta är god POSM.
Personligen önskar jag att öppenheten inte ska stanna vid detta. Politiska gruppmöten inför sammanträdena skulle jag vilja ha helt öppna. Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämndens arbetsutskott skulle jag också vilja ha öppna. Vi får se hur långt jag når fram.
POSM är en modell för öppenhet som centern som parti borde ansluta sig till. Det är en metod för att öka väljarnas förtroende för politiken och de politiska partierna.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar