07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Socialdemokraterna: har man ett verkstillande utskott?

Socialdemokraterna leds till i höst av följande gäng, populärt kallat verkställande utskottet. Sannolikt borde det ändra ledamöter och namn till verkstillande utskottet. För det är mycket huvudvärk som partiet har. De som sitter där hjälper sannolikt mindre än Ipren.

Vilka är då ledamöterna?

Mona Sahlin, partiledaren som visade att ett riktigt framgångsrikt ledarskap är helt tyst. Varje utsagd mening verkar nagga på tiondelarna. Få om ens någon partiledare inom socialdemokratin har suttit så löst som hon gör.
Thomas Östros, en torr, kompetent och föga karismatisk ekonom. Han har tillsammans med Mona Sahlin utmanövrerat Per Nuder som ekonomisk talesman.
Per Nuder, killen som en gång hade PerssonPower. Numera har han försökt komma tillbaka in i värmen genom att PissaPåPersson. Ett av redskapen är en biografi som han gett ut. Nuder är en mer intellektuell utgåva av en annan finansminister som också sitter i verkstillande utskottet.
Det är Bosse Ringholm. Han ansvarar nu för den sk gubbhyllan inom socialdemokratin. Mycket av verksamheten där sammanfattas i orden absolut, rent, absolut tyst, absolut inte. Honom hör man inte mycket av och det är förmodligen bra.
Wanja Lundby-Wedin representerar LO. Huruvida hon har egna åsikter har inte gått att utröna. LOs synpunkter däremot går inte att ta miste på.
Elvy Söderström måste man nog vara Ö-viksbo eller inläst socialdemokrat för att rättvist porträttera. Hon är ordförande i ”pratiets” Västernorrlandsdistrikt. Det är benämningen på dem som lojalt rösta och pratar positivt om det som sker i Stockholm. Där av namnet.
Sist och slutligen har vi en kommande exportprodukt i denna illustra samling.
Det är Marita Ulvskog. Hon finns på vänsterkanten. Är mest ovän med Bonniers i hela Sverige. Skällde som en bandhund på mediakoncentration. Hon såg inte vad som höll på att ske med medielandskapet genom internet. Där hade hon verkligen kunnat göra en insats.
Nu ska denne motståndare mot EU sitta där. Förmodligen hoppas man att ingen ska höra hur hon skriker eller om vad. Tystnaden ger även här röster.
Är det någon som undrar varför detta parti inte förnyar sig? 
Om socialdemokratin ska ha någon chans måste partikongressen byta ut de allra flesta.
Det finns ett antal suppleanter och adjungerade människor, men dom vill jag prata om en annan gång.
Tipstack: Promemorian

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar