05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Camilla Lien, (m?) har svårt med höger och vänster

Hänt i Värmdö

Ibland är det inte lätt att skilja på höger och vänster. För att underlätta har det producerats särskilda så kallade kaptensstrumpor. Där ska en grön strumpa anbringas på höger fot och en röd strumpa på vänster fot. Nu hjälper detta föga om man inte från början vet vilket som är höger och vänster. Detta det stora problemet med de rader som Camilla Lien kallar för ”Svar på insändare”, länk. Hon tror sig veta vad som är höger och vänster , men hon vet inte.

För min del har den insändare, länk hon kritiserar formulerats utifrån liberala utgångspunkter. Det vill säga att transparens, att allas rätt till demokratiskt inflytande, valfrihet och konkurrens ska beaktas. Det är en annan utgångspunkt än vad Camilla Lien har. Hon tror sig veta hur en vänsteranhängare ser ut. Ack vad hon tar fel. 
För mig är det dessutom så att pensionärer är en resurs i samhället. Därför har jag i flera sammanhang kritiserat den äldrediskriminering som sker i vårt samhälle. Jag kritiserade bland annat fackföreningsrörelsen för att diskriminera äldre. Nu gör sig Camilla Liens partikollega eller möjligen vän sig till tolk för en inställning där hon vill diskriminera äldre.
För det första tror jag det är dumt att ifrågasätta den cerebrala kapaciteten hos 15,5% av Sveriges befolkning från 67 år och uppåt. 2025 kommer denna grupp att vara 20%. 
Det är en viktig väljargrupp. 
För det andra tror jag att brukare av offentliga tjänster måste ha ett starkt inflytande över de tjänster de använder. Det är vad man utifrån ett borgerligt perspektiv kallar valfrihet. 
Det vill jag slå vakt om.
Den inställning som Monica Petterson har om pensionärer gör att följande  moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige inte borde få yttra sig i Ljungärendet. 
De är fullmäktiges ordförande Per Naess, ledamöterna; Lars Melin, Jan Dolk och Claes F Jonsson. Enligt Monica Petterssons resonemang borde faktisk även Camilla Lien själv avhålla sig från att ha synpunkter. Hon har ju fyllt 70 år. 
Dessutom bör 4 ersättare i kommunfullmäktige representerande moderaterna också hålla tyst.
Det är 23,8% av samtliga moderata ledamöter i fullmäktige. 
Om de hade avstått från att rösta hade faktiskt resultatet i den grundläggande omröstningen gjort att Ljungfrågan aldrig hade blivit den långa pensionärsrysare den nu blivit.
För det kan väl inte vara så illa att Monica Pettersson menar att denna fråga är så allvarlig att folket och brukarna inte ska ha inflytande över den. Anser hon att den är reserverad för politiker? Det är en gammal inställning som Olof Palme, den gamle aristokraten, greven och socialdemokraten hade i kärnkraftsfrågan innan han tvingades till en U-sväng.
Att hävda att liten håller käft, vilket Camilla Lien verkar mena i sin text är underhållande, men föga främjande för ett konstruktivt samarbete. 
Jag vet vad som är vänster och höger. Därför behöver jag inte använda kaptensstrumpor. Camilla Lien tror sig veta vem som är vänster. Det vore bättre för henne att exempelvis läsa denna blogg. Då visste hon med säkerhet vem som finns på den liberala kanten. Den ligger inte till vänster.
Själva problemet i Ljungfrågan är att moderaterna förlorat kompassriktningen. Man driver här en gammal ”betongsåssepolitik”. Hade man drivit hederliga borgerliga värderingar hade jag helhjärtat stött detta.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar