06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Digital Intellektuell allemansrätt II

Stefan Stenudd skriver om intellektuell allemansrätt, länk. Han påpekar det outtalade, individens positioner har flyttats tillbaka. Samhället tillåter numera den enskilda att ha en liten, allt för liten privat sfär. 

Internet blir ett sätt att ta tillbaka en del av det förlorade utrymmet för individen. Det blir som Stenudd skriver inte så mycket att röja ny terräng för den enskilde. 
Mattias Bjärnemam berättar spännande om utvecklingen av begreppet digital allemansrätt, länk.

Sedan finns det speciella karakteristika på internet som gör att nya dimensioner tillkommer. Hastigheten, är en sak. Internet gör att åsikter kan delas, kritiseras och förädlas så mycket snabbare i dag. Internet är för hastigheten av åsiktsbildningen mycket mer än vad CNN var för hastigheten för TV mediet. En annan viktig faktor är kostnaden. Det kostar inget för att etablera sig på nätet med en blogg. Dessutom finns inga frekvenser som ska auktioneras ut. Internet är helt enkelt mera jämlikt. 
Därför gäller det som vi alla vet att hålla storebror borta från internet. Storebror sitter inte med armarna i kors, på EU planet och i riksdagen vässar han pennan för att utöka sin sfär. Det sker på din bekostnad.
Nu är vi uppe 700 underskrifter. Det behövs fler som skriver under och kräver att det införs en lag om intellektuell allemansrätt. Skriv under här, länk. Läs mer om uppropet här, länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar