06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Digital Intellektuell allemansrätt

Intellektuell allemansrätt eller ännu hellre digital intellektuell allemansrätt, som  Anna Troberg. omformulerat det. Jag håller med henne om att det inte får bli bara bli en cath phrase.

Man kan naturligtvis som några ultraliberaler hävda att den ”traditionella” allemansrätten, länk är en ”socialistisk” inskränkning i äganderätten för en markägare. I praktiken tillkom denna sk sedvanerätt av praktiska skäl när byarna fortfarande var oskiftade. Utan allemansrätten hade de inte varit möjligt att gå till se egen skog- eller åkerteg. 
Det var i stället ett sätt att göra äganderätten funktionellt användbar. Om jag kan gå på din mark kan du gå på min, så länge vi inte skadar varandras åker- eller skogs teg. 
På samma sätt blir det med den digitala intellektuella äganderätten, den gör värdet av mina tankar större genom att de sprids och används. Sedan kan det finnas applikationer av det jag skapat som kan ge intäkter och som skulle kunna skyddas genom någon form av registrering.
 
Sedan finns det skillnader mellan ”traditionell” och digital intellektuell äganderätt. Det är till exempel inte säkert ord som skrivs på nätet bara för att de skrivs av en person ska innebära att denna person har monopol på dem. I vart fall inte för dem som tar till sig vad som exempelvis skrivits för eget bruk. Den den digitala intellektuella allemansrätten står i motsättning till det intellektuella monopolkravet.
Det intellektuella monopolkravet skapas utifrån en bild av att ”jag har själv, ensam skapat något”. I verkligheten är det så att jag alltid skapar något i relation till något annat eller någon annan. Interaktiviteten som fenomen motsäger det intellektuella monopolet. Ett exempel på detta är just detta upprop och vad som sker kring det. Utvecklingen av det är interaktivitet i praktiken
Detta är några filosofiska reflektioner.
Jag vill inte stanna vid dem jag önskar att vi blir riktigt många som ställer sig bakom kravet på den digital, intellektuell allemansrätt. Då får vi så stor kraft bakom orden att detta kan bli en bra och mycket stark rättighetslagstiftning.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar