06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Frivillig avgift á la STIM

Jag kommenterade i en bloggpost i dag STIMS förslag till frivilliga avgifter som ett förslag från upphovsrättsindustrin, länk. Idén med frivilliga avgifter har jag inga principiella invändningar mot. Det är ett steg i rätt riktning från industrins sida. 

Däremot är IPRED lagen fortfarande lika förkastlig som den alltid har varit. Den hör inte hemma i en rättsstat. Upphovsrättindustrin ska inte kunna vara polis. Det är en exklusiv uppgift för staten. 
Att icke kommersiell nedladdning som huvudprincip ska vara tillåten är fortfarande min ståndpunkt och kommer fortsatt att vara det.
Det är ett resonemangsmässigt rätt steg att övergå från ett ”pay per view” till att tänka i andra affärsmodeller. Däremot är inte förslaget en slutpunkt. Vi får ta förslaget som en inbjudan till diskussion. Det är sist och slutligen en lagstiftningsfråga hur man ska utforma upphovsrätten. Lagstiftningen måste understödja utnyttjandet de som den tekniska skapat  Dessutom måste den stödja kreativitet och utveckling. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar