07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

IPRED lagen träder i kraft på onsdag: några tips till Beatrice Ask

Hur definierar man ett säkert land? 

Är det ett land där över häften av invånarna är poliser?

Är det ett land där alla som begått ett brott verkligen sitter i fängelse eller betalt sina böter för sina ogärningar?
Från den 1 april tar Sverige upphovsindustrin till hjälp för att spåra de värsta skurkarna och banditerna som finns, nämligen upphovsrättsbrottslingarna. IPRED lagen träder i kraft då. Sannolikt innebär detta att de polisiära resurserna i samhället förstärks kraftigt. Fortfarande är det långt till ett samhälle som har minst 50% poliser. Nu skulle denna brist i samhället kunna åtgärdas genom att upphovsrättinsindustrin i en stort upplagd annonskampanj uppmanar svenskarna till angiveri. Vi skulle då nå en ”de facto polisnivå” som skulle imponera på varje diktatur med självaktning.
Dessutom har vi ett besvärligt gränsdragningproblem. Förberedelse och medhjälp till upphovsrättsbrott är straffbelagt. Det som används för att förbereda eller hjälpa till för att utföra dessa fasansfulla brott kan beslagtas. 
Var börjar förberedelsen och medverkan?
-Just det i hjärnan. Det börjar kansks bli dags att damma av de gamla lobotomeringskirurgerna. Sannolikt är 60-65% av den manliga befolkningen i åldern 15-55 år i riskzonen för att utsättas för dessa ingrepp om man tar lagstiftningen på allvar. 
Vad som sker om lagen helt sonika inte gör det möjligt att spåra en endaste en av dessa samhällsomstörtare och upphovsrättsterrorister vet jag inte. Lite pinsamt blir det allt.
Kanske skulle ett samarbete mellan FRA och upphovsrättsindustrin vara en möjlighet att hitta någon av dessa samhällsomstörtare. Terroristlagstiftningen borde rimligen också kunna användas för att hålla dessa brottslingar internerade utan rättegång under lång tid.
Ett system med proaktiva fängelsevistelser borde också prövas. Människor som är osäkra på sitt samvete och sina beteenden vid datorn borde kunna kräva att få sitta i fängelse innan brottet är lagfört. Detta system kunde då göra det möjligt att kunna tillgodoräkna sig redan avsutten fängelsetid mot de straff som i framtiden utmäts.
Eller är det dags för en lagstiftning som överensstämmer med folks rättsmedvetande?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar