05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Till liberalismens försvar II

Hänt i Värmdö

Bloggkollegan Fredrik Sneibjerg ger korta svar, länk på mina frågor till honom,länk.

Fredrik skriver att han verkar för att ”yttrandefriheten och demokratin ska värderas”. 
Vad innebär det mera konkret, Fredrik? 
Jag har i går gått ut med ett upprop om att lagstifta om en intellektuell allemansrätt. 
Är det något som Du Fredrik också är anhängare av? I så fall är du välkommen att skriva på uppropet, länk
På vilket sätt kan vi trycka på för att våra respektive partier slutar med att försöka införa lagstiftning som minska den enskildes fria sfär i förhållande till statens? IPRED-lagen, FRA 2.0, teledatalagringsdirektivets implementering i den svenska lagstiftningen är några tirsta exempel. 
Jag tror att riksorganisationerna måste höra tydliga liberala ledord från oss på lokalplanet för att förstå allvaret.
Vad gäller kommunalplanet tror jag att det är många fler frågor än vad man tänker sig som har med synen på liberalism att göra. 
Det tydligaste exemplet på detta är att kommunen ska vara konkurrensneutral. Offentliga medel får inte använda föra att snedvrida konkurrenssituationer. Din partikollega Roland Ekstands initiativ om simhallens ”gym” verksamhet är en sådan. En annan är den friskola som använder skolpeng för att servera lunch till lägre priser än ”vanliga” restauranger, länk
Ytterligare en är att kommunen positivt särbehandlar Waxholsbolaget i Stavsnäs vinterhamn vad gäller att sätta upp skyltar, motsvarande. Nya privata uppstickare får inte möjlighet att exponera sig. 
Upphandlingar ska erbjuda alla kvalificerade aktörer möjlighet att lämna anbud. Det kallar jag verklig och fri konkurrens. Motsatsen till hur Ljungupphandlingen gick till, länk. Den har inga liberala förtecken överhuvudtaget. Upphandlingen är en typ av socialistiskt tänkande som har efterträtts av en annan. Att det är moderater som driver socialistlinjen gör det ännu mer beklagligt. Det kallar jag falsk marknadsföring. 
Jag tror att lokalpolitikens frågor innehåller många fler liberala avvägningar och värderingsfrågor än vad man kan tro.
Vad gäller ditt förslag om liberala diskussionfora är det en möjlighet. 
Samtidigt ger bloggen en offentlighet åt diskussionen som är viktig. De liberala fora jag är med i och följer blir ofta slutna. 
Det kan vara en fördel att hålla samtalet opretentiöst och offentligt, men vi fortsätter att gräva på den plats vi står.   

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar