06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vad är en intellektuell allemansrätt?

Vad är en intellektuell allemansrätt?

Jag är inte helt säker. Här är några grundläggande tankar om vad de skulle kunna vara.Kom gärna med dina synpunkter och dina bilder
Här är ett försök till att definiera den. 

Den består i hvudsak av tre delar 
1. Att fritt kunna ta del av material och förfoga över det för privat bruk. Rätten till information, kunskap och bildning.
2.  Att fritt kunna röra sig i det virtuella rummet, internet. Intellektuell rörelsefrihet
3. Att fritt kunna vara i det virtuella rummet och ha rätt till att inte ge sig tillkänna och att inte bli registrerad där av myndigheter är jag vistas där.

En intellektuell allemansrätt innebär också följande:

Att du fritt ska kunna röra dig på internet. 
Att det ska vara möjligt för alla att vara på internet. 
Att ingen ska kunna bli avstängd från internet. 
Att du fritt kan ta del av att  typer av alla dokument, textfiler, ljudfiler och bildfiler så länge det sker för eget bruk. 
Att du själv väljer om du uppträder anonymt på internet eller med namn, så länge du inte skadar dig själv, andra eller hotar göra det i fysisk eller psykisk mening.
Alla som rör sig på internet gör det i den underförstådda kontexten att mediet är interaktivt. Det innebär att det jag gör eller framställt kan vidareutvecklas och förändras av andra och vise versa. Det är önskvärt att referera till varifrån inspiration eller idén kom i från. Däremot är det inget krav. 
Att de jag säger och det sätt jag är på internet inte registreras eller lagras av stater och dess myndigheter. 
På samma sätt som det finns en papprets brevhemlighet, finns en e-brevshemlighet. Ingen av dessa båda brevhemligheter får brytas. 
Den enda censur som finns på internet är den censur jag pålägger mig utifrån min egen privatmoral och hur jag själv önskar bli bemött av andra

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar