07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags att införa en lag mot Äldrediskriminering

Igår var det diskussion om äldrediskriminering hos Sveriges Kommunaltjänstemäns (SKTFs) pensionerär.

Jag höll ett föredrag på temat: Äldrediskriminering och äldremobbing.
Det talas mycket om varannan damernas. Däremot talas det mindre om att det borde vara 43 riksdagsledamöter över 70 för att motsvara denna grupps andel av befolkningen. I dag är det 14 ledamöter över 70 i riksdagen. Den äldste av dem av centerpartisten Lennart Levi. Frågan är varför vi diskriminerar seniorer? De borde vara många fler i riksdagen. 
På EU valsedlarna finns det kanske en person på valbar plats som är över 70 år.
I en undersökning jag själv var med och ledde visade det sig att 15% av de tidigare chefer över 60 år i ett stort Norskt kvalitetssäkringsföretag kände sig mobbade. De gick till jobbet, gjorde sitt jobb och höll tyst. Deras kompetens togs inte tillvara.  
Det är problemet med de äldre både i företag, fackföreningsrörelse och de politiska partierna. Samhället säger nej till de äldres erfarenhet och kompetens.  
Fackföreningsrörelsen är värst man har ofta inskrivet i stadgarna att pensionärsmedlemmar inte får vara med och påverka. Man vill i de närmaste ålägga dem att närvara vid meningslösa kafferep i stället. Detta kallar TCOs Sture Nord för kamratföreningar, länk. Det är direkt kränkande för denna medlemsgrupp.
Samtidigt åker man snålskjuts på den doping dessa medlemmar innebär på medlemstalen. Om dessa röstlösa medlemmar inte räknades in skulle medlemstalen i TCOs medlemsförbund var 10-25% lägre, länk. För hela TCO utgör pensionärsmedlemmarna 13%. I SKFT är pensionärerna 20% av medlemmarna
Efter lagen mot kollektivanslutning är det nu dags för en lag mot åldersdiskriminering.
Andra media: DN,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar