06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Domen i Tibblemålet ger konsekvenser för Värmdö kommun

Kammarrätten avkunnade i dag sin dom i det så kallade Tibblemålet. Målet gällde om det var lagligt när Täby kommun överförde Tibbleskolan till en privat aktör för 9,2 miljoner inklusive moms. 

Länsrätten svarade att det var helt i sin ordning.
Kammarrätten däremot har en annan mening. I sin dom i målet som har nummer 584-08 säger kammarrätten: 
”att beslutets verkliga innebörd således innefattar en verksamhetsövergång är det det lagligheten av detta förfarande som ska prövas i målet”. 
Lite längre ned i domskälen fortsätter domstolen ”Har kommunen i en verksamhet som ska överlåtas upparbetat vissa mervärden ska således även dessa värden omfattas av den överenskomna ersättningen”.
Enligt kammarrätten har inte Täby kommun tagit betalt för detta. ” Beslutet strider således mot beslutet i 2 kap 8§ 2 stycket KL och ska därför redan på denna grund upphävas”. Den bestämmelsen talar om att kommuner inte får ge individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare annat om det finns synnerliga skäl för det.
I Värmdö kommun tog kommunen inte ens betalt för inventarierna när Attendo Care fick uppdraget att bedriva äldreboendet Ljung. Det fanns goodwill i verksamheten på äldreboendet Ljung. Den tog man heller inte betalt för. Kammarrrättens dom indikerar att Värmdö kommun inte har följt kommunallagen när man inte tog betalt för inventarier och goodwill.
Detta  kan man mycket väl kalla för en Påsksmäll för Värmdö kommun. 
En riktigt upphandling skulle ha gett alla aktörer möjlighet att konkurrera om driften. Dessutom skulle kommunen tagit hyra för inventarierna eller sålt dem. Slutligen skulle man tagit betalt för upparbetad ”goodwill.
Andra media: SvD,

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar