07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Peter Bondesson (fp): Tack snälla professor Einstein

Hänt i Värmdö

Utbildningnämnden ska besluta om vem som ska få driva förskolan Charlottendal. 
Förvaltningen föreslog att uppdraget skulle gå till företaget Pysslingen. Underlaget för beslutet ansåg man inte att nämndens ledamöter behövde. 
Förvånande nog tyckte även ordföranden Peter Bondesson det var riktigt i början. 
Först efter ett tydligt krav från centerns Bengt Kleijn kom det ett underlag. Tyvärr var det man redovisade ganska bristfälligt. Märkligt nog hade synpunkter och underlag som talade för andra intressenter inte kommit med. 
Det kan kanske skyllas på Värmdös så kallade postsyndrom. Post som inte främjar ledningens åsikter i kommunen tar minst kvadraten så lång tid att distribuera och komma fram jämfört med den som främjar ledningen syften. 
Detta är ett exempel på Einsteins  allmänna relativitetsteori publicerad 1915, länk
Tid/rum är nämligen bara gemensam i lokala referenssystem. Argument och personer som inte tycker som ledningen ingår inte i det lokala systemet med gemensam tid/rums uppfattning. Därför upplever de som har andra uppfattningar än ledningen att distributionen tar så lång tid. Hos ledningen däremot finns inte den upplevelsen. 
Det är bara att beklaga att man måste vara doktorerad fysiker och teknologie doktor för att förstå Värmdö kommuns postgång. Så är det nu bara. En stilla undran är hur många i utbildningsnämnden som har denna utbildning och hur många av tjänstemännen i den så kallade beställarförvaltningen som har denna kompetens. 
Nästa problem i denna diffentialekvation är huruvida man: 
1. överhuvudtaget ska bygga förskolan i Charlottendal
2. om när man i så fall ska bygga den (i år, nästa år, om fem år, tio år)
Redan tidigare hade vi den tredje variabeln om vem som ska vara utförare för det fall man verkligen ska bygga förskolan.
Jag föreslår att man i Värmdös två gymnasieskolor  lägger till en uppgift i de nationella proven där eleverna ska konstruera en tredjegradsekvation av resonemanget ovan. Den som lyckas med uppgiften kan med fördel bli ordförande i utbildningsnämnden till nästa mandatperiod.
En tidigare moderat ordförande i barn- och förskolenämnden fuskade när han skulle konstruera ekvationen och angav byggandet av förskolan som en konstant. Han får därför inte vara med på provet. Rätt ska vara rätt.
Hur som helst ska bästa alternativet vinna och det ska granskas förutsättningslöst av både politiker och tjänstemän

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar