06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centerstämma i Örebro: Hörnlund hostar

Börje Hörnlund försöker dra uppmärksamheten från öppnandet av centerns riksstämma i en debattartikel på DN debatt, länk. Artikeln andas i mångt och mycket surt sa räven om rönnbären. Per Ankersjö är upprörd över tonen i artikeln, länk

Riksstämman i Örebro ska diskutera och  lägga fast en liberalt inspirererad politik. Ett exempel är förändringarna av LAS, länk. Andra frågor rör personlig integritet, upphovsrätt, miljöpolitik och vård av papperslösa flyktingar.
Hörnlund känner sig uppenbarligen inte hemma i dagens centern. Han pekar på några problem som det finns anledning att vara självkritisk till. En av dem är hur man hanterade den demokratiska processen kring regeringens miljöpolitik. 
Ett annat problem, som Hörnlund inte tar upp är att centern har varit duktigare på att formulera sina idéer offentlig, men sämre på att leverera. Detta gäller särskilt ökade möjligheter för småföretagare, arbetsrätten, den personliga integriteten och upphovsrätten.
Paradoxalt nog blir riksstämman denna gång mindre viktig för väljarna. Fortfarande är den viktig för att visa på riktningen som centern vill staka ut. Det viktigaste blir vad centern kan leverera i form av förändring i regeringen. 
Där krävs det mer, framförallt på integritetens och upphovsrättens område.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar