05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EU parlamentet inför delvis virtuell demokrati

Det är bekant för de flesta att Lissabonfördaget inte har börjat gälla. 

Irland har som bekant sagt nej till fördraget. 

I höst är det dags för en ny folkomröstning där. Vilket resultat det blir vet i vart fall inte jag. Däremot verkar EU själv veta det. 
Det är inte frågan om. I ställer är det en fråga om när Lissabonfördraget träder i kraft, enligt samma EU. 
Planen är att antalet ledamöter i parlamentet att förändras när Lissabonfördraget träder i kraft. Sverige kommer då att få två nya ledamöter.
Det var i vart fall vad man trodde.
Nu har EU beslutat att dessa två eventuella, planerade ledamöter har blivit definitiva, redan nu. Inte på det sättet att de existerar på riktigt, men får komma ned till parlamentet och observera. 
De får inte rösta. Däremot får de alla förmåner de skulle fått om de vara definitiva ledamöter. EU agerar alltså som om Lissabonfördraget kommer att gå igenom. The Telegraph rapporterar, länk. Henrik Alexandersson resonerar kring fenomenet, länk
Det är inte underligt att människor undrar varför man ska rösta i EU valet. 
Regeringarna och EUs egna organ finner sig inte i de demokratiska spelreglerna. Genom sitt agerande bekräftar man det många säger sig veta om det demokratiska underskottet. 
Tilltro är något man förtjänar och inte något man kan ta för givet. Det faktum att få människor går till valurnorna i EU valet är en protest. 
Det vore klädsamt om EU reflekterade över varför väljarna protesterar på detta sätt.
Andra medier: Aftonbladet,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar