06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Målen fastställda

Hänt i Värmdö

Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun fastställde sina mål för 2010 vid ett sammanträde i dag. 
Kring de övergripande målen fanns det glädjande nog en stor samsyn. 
Dessa mål kunde därför antas enhälligt. 
När det gäller de närliggande målen. De som ska mätas och stämmas av ville socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet inte delta i beslutet. Lite märkligt kan man tycka.
Centern har varit starkt drivande i målprocessen. 
Som representant för centern har jag velat visa på hur en nämnd som i grunden är en myndighet kan kombinera den uppgiften med att ge högkvalitativ service.
 
Ett exempel på detta är att nämnden därför genomför ett projekt där man stimulerar kök och butiker  att underlätta för konsumenterna att kunna välja varor och måltider med få livsmedelstillsatser. Att underlätta för de som vill minska sitt intag av livsmedelstillsatser är en viktig serviceåtgärd. 
Kommunen kontrollerar redan i dag hygienen i alla offentliga kök. 
Därför bör kommunmedborgarna få veta resultatet av kontrollerna. Efter förebild från Danmark kommer Värmdö kommun att sätta upp ”smilemärken” som berättar om hur standarden är i köket. 
Inget ”smilemärke” uppsatt visar att det kan se ut lite hur som helst i köket. Ett uppsatt ”Smilemärke” är däremot en bra signal. 
Detta är bara några exempel. Det finns fler att hämta i det kompletta måldokumentet.
Andra artiklar om Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten: länk, länk, länk

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar