06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Tandläkare med tandvärk, tillika ordförande

Hänt i Värmdö

Vad är kundval?

Egentligen borde det vara så enkelt att kunderna (brukarna) väljer och det allmänna betalar för de tjänster där det råder kundval. I dagligt tal kallas detta system för ett ”pengsystem”  
I kommunallagen talas det om likabehandling. Det innebär att om kundval införs så gäller det alla. Det gäller oavsett om han har lätt eller svårt för sig. 
En av de kommunala nämnder som har störst kundvalsfinansiering är utbildningsförvaltningen.
Här är skolpengen den som gör det möjligt för en elev att välja en viss utbildning. 
Vad händer om du bor i skärgården eller har speciella behov? 
-Då har du rätt till en högre skolpeng som gör det möjligt att förverkliga dina val.
Nu verkar ordföranden i nämnden, tandläkaren Peter Bondesson ha ”hamnat” i situationen att en skolenhet avskaffas. Hur det gått till vet han inte.  Den aktuella skolenheten kallas för resurssskolan. Den skolan ”Kundväljs” av många föräldrar och elever med särskilda behov.
Nedläggningen verkar ha träffat honom så hårt att han tandläkare som han är att tandvärk utbrutit. Den verkar ha varit så kraftig att han inte hittade till ett möte med föräldrar som har barn med särskilda behov. Det kan också vara så att tandvärken kombinerats med huvudvärk och att nämnde Bondesson därför inte hittade rätt lokal. 
Ett sätt att underlätta navigeringen hade varit att ta en Alvedon. 
Där hade det kanske gått att tänka klarare. 
I stället för kundval har dessa föräldrar och elever utsatts för kundvalsdiktatur á la Henry Ford. Mannen som sa att ni får välja vilken färg ni vill bara ni väljer svart. 
Föräldrarna fick 24 timmar på sig på att överlåta valrätten till rektor. Gjorde man inte detta fanns ett dolt hot om att det inte skulle bli några extra resurser. Genom denna procedur kunde man tillse att det inte fanns något elevunderlag frö resursskolan. 
Vips blev det möjligt att lägga ned resursskolan.
Resursskolan är motsvarigheten till elitklasser för elever som har särskilt lätt för sig. Det krävs pedagoger med olika och särskild kompetens  för dessa grupper. Resursskolan är en viktig del av den pedagogiska kompetensen i Värmdö kommun. Den bör inte läggas ned.
Parallellt med denna bör det utvecklas en enhet för att särskilt stimulera elever som blir understimulerade i skolan.
I en kommentar till beslutet frågar Bondesson varför han ska undersöka nedläggningen. Skälet är att den metodik man valt för att lägga ned skolan strider mot det fria kundvalet. 
Det är skälet bäste herr ordförande 
Jag hoppas att ordet kundval återfår sin frihetsprägel i Värmdö kommun.
För det kommer väl inte att bli så att ni får välja vilken ordförande i utbildningsnämnden ni vill bara ni väljer Peter Bondesson.
Då får jag både huvud- och tandverk.
Andra artiklar om detta ämne i NackaVärmdöPosten: länk, länk, länk 
Fotnot: Bilden är inte på ordförande Bondesson utan på Henry Ford senior.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar