05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Internet: samhället vill ge en trygghet som kväver

Vad behöver samhället ge mer till sina medborgare?

-Är det frihet eller trygghet?
Thomas Gür menar att Alliansregeringen satsar mer på trygghetsfrågor än frihetsfrågor, länk.
Gür verkar mena att att ökad trygghet var ett verkligt och stort behov för 100 år sedan. 
I dag är frihetsbehovet större. 
För hundra år sedan skrev Lubbe Nordström: Lortsverige. Den boken var ett bland många vittnesbörd  som gav insikten om att mer trygghet behövdes i den mångfasetterade otryggheten.  
Georg Orwell eller Eric Arthur Blair som han egentligen hette gav ut boken 1984 år 1949.
Det var ett vittnesbörd bland många om hur samhällets trygghetssträvanden kunde skapa en trygghet som kväver. Orwells bok var skriven i kontexten av det diktatoriskt styrda Sovjetunionen. 
Det är lätt för många att mena att friheten har blivit större bara för att muren föll. Givetvis har förutsättningarna blivit bättre samhället. Tyvärr har de inbillade eller verkliga hoten mot tryggheten blivit ett magnifikt redskap för samhället att undanhålla medborgarna från den frihet man önskar, även om muren föll. Låt oss kallade det frihet från övervakning i ett brett perspektiv. 
Sovjetunionen finns inte längre kvar som hot, men terrorister och andra nationer gör det. De hoten upplevs inte så starka att det finns legitimitet för kraftiga frihetsinskränkningar. Samhällets behov av att säkerställa skatteintäkter gör det heller inte. När en tydlig misstänkt kan utkristalliseras är medborgarna med på övervakning och lagföring, men inte en slentrianövervakning av alla.
I och med internets starka utveckling har vi fått en parallell till murens fall. Det visar sig att internet inte med automatik ger frihet. Det ger bara förutsättningar för frihet.
Samhällsanalysen hos de politiska partierna verkar sakna insikten om att frihetslängtan är lika stark hos dagens medborgare som behovet av trygghet var hos Lubbe Nordström. 
Hans samhällsanalys la grunden för ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Frågan är bara vilket parti som formulerar lösningarna för att tillgodose frihetslängtan.
Hittills har vare sig socialdemokraterna eller Alliansregeringen gjort det.
Frihetspartier behövs in Sverige, medborgarna söker dem. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar