06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Riskdagen kan åter bli riksdagen, med bättre ledamöter

Flera politiskt aktiva funderar över om de ska ställa upp i på riksdagslistan för sina respektive partier. Jonny Munkhammar är en av de moderaterna som redan bestämt sig, länk. En annan är Mary X Jonsson, välkänd bloggare, länk

De som vill vara på en riksdagsvalslista kommer ut som kandidaturer i bloggosfären och via facebook i detta val. Det står i bjärt kontrast till de som säger att sociala media inte har något större inflytande. 
Sannolikt är det precis tvärt om. Utan stödet i sociala media är det nästan omöjligt att bli en framgångrik kandidat i detta val.

Genom de sociala medierna tror jag partierna processer kan kvalitetssäkras. Det blir inte längre bara en röst i ett provval som avgör. Det kommer att föras en debatt som sträcker sig längre. Det vinner alla på. Processerna har förutsättningen att blir mera transparanta

På centerlistorna till riksdagen behövs en förnyelse. 
Ett intressant namn i denna förnyelseprocess kan vara Magnus Andersson, ordförande i centerns ungdomsförbund. Han har modet och han driver rätt frågor. Han vore ett välkommet tillskott i riksdagen.
Vad vi också ser är omspel under uppsegling. Kandidater som säger nej till FRA lagen, nej till IPRED och ja till ett öppet internet, digital allemansrätt och en modern upphovsrätt dyker upp. Dessa kandidater kommer att konkurrera med dem som inte vågade. För egen del kommer jag att göra stresstest på de kandidater jag kommer att supporta.
Förresten är jag själv nominerad. 
Ännu så länge funderar jag bara om det är dags att ställa upp i urvalsprocessen.
Andra bloggar: Leo Erlandsson, mitt i steget

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar