07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Storebrors ökade nyfikenheten föder kraften i ett nytt 68

Expressen har i dag en artikel med rubriken ”Nu vill EU kunna följa dig i detalj”, länk. Debatten om det så kallade Stockholmsprogrammet i EU har börjat. 

Återigen ser vi en storebror som inte accepterar gränsdragningen mellan individ och samhälle. Hotet mot de liberala friheterna kommer just nu från moderaterna. 
De hävdar att i brottsbekämpningens namn måste gränsen förflyttas till nackdel för den enskilde. Det implicita hotet består av mer eller mindre virtuella terrorister.

Ett samhälle som byggt upp strukturer med personnummer gör det lätt att kartlägga medborgaren in i minsta skrymsle och rörelse. Samhället blir inte tryggare om enskilda laglydigas minsta rörelser kan kartläggas. I stället skapas en revolt mot detta storebrorssamhälle. 
Studentrevolten 1968 var en reaktion mot överheten. Det var mot den ungdomarna, studenterna protesterade. Om hotet var reellt eller ej kan man diskuteras. Om revoltens mål och syften var legitima kan man diskutera. Inte desto mindre mobiliserades hundratusentals direkt, säkert miljontals indirekt. 
Genom en närmast total oförståelse för individen rättigheter håller en folklig resning med större kraft än 1968 på att födas. Den här gången är det inte studenterna som leder upproret. Den här gången är upprorets krav odiskutabelt legitima: slå vakt om den enskildes privata sfär. 
De som leder  upproret är internetanvändarna. De är många fler än hundratusentals. De är värt att hålla i minnet.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar