06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Knut å svansen hemkom i går polishund Carolina med

Hänt i Värmdö

Debatten om Värmdö kommuns byråkrati fortsätter.

Nu meddelas det att den inte blivit större. Detta borde vara en förstasidesnyhet. Många har nämligen den starka känslan att administrationen har vuxit på bekostnad av verksamheten.
För att säkert kunna dra den slutsatsen måste man veta vilka definitioner man använt. Dessutom måste man ta ställning till hur man ska behandla administrationen när anslagen till verksamheten har minskat. Relationen verksamhet – administration måste kunna belysas med ett nyckeltal. Det borde vara möjligt att hitta inspiration i bankernas i/k tal.
Några intressanta iakttagelser vad gäller Värmdö kommun är:
1. I sammanställningen som gjorts av kommunens tjänstemän verkar jämförelsen vara gjord så att jämförelsevärdet inkluderar även vakanta tjänster.
2. 2 Omplacerade misslyckade chefer anses inte öka administrationen (kostnad cirka 1,8 miljoner per år)
3. En ny hierarkisk nivå på beställarsidan anses inte ha ökat administrationen (kostnad cirka 1,04 miljon per år).
4. På utbildningsförvaltningen har den tidigare chefen ersatts med tre nya tjänster (kostnad cirka 1,2 miljoner per år).
Det blev ungefär 4 miljoner kronor per år.
För mig ger dessa exempel indikationer på att administrationen har ökat och inte minskat.
Nu hör jag politiker ropa faran över. Flera verkar dra en lättnades suck. Nu slipper vi göra något obehagligt. Det oroar mig. Politikerna bör lära av skolan. Där ska eleverna utbildas i kritiskt tänkande och källkritik.
Hur förhåller det sig med den hos våra politiker?
Personligen anser jag att besparingarna i Värmdö kommuns byråkrati bör vara minst 8 miljoner kronor nästa år. Detta kan lämpligen fördela sig på 3 miljoner kronor på beställarförvaltningen, UKÄ och 5 miljoner som framförallt ska tas från central administration.
Fotnot: Rubriken är hämtad från Grönköpings veckoblad. Som med denna rubrik ifrågasatte elaka tungors tal om det finns en byråkratsvenska.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar