06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ted Kennedy har avlidit

Edward Moore (Ted) Kennedy har avlidit. Han är otvetydigt en man som satt ett avtryck i den amerikanska nutidshistorien. För många har han symboliserat det demokratiska partiet, på gått och på ont.

Hans historia som senator sträcker sig från 1962 till den 25 augusti 2009.

Hans bana både privat och politiskt kan bäst beskrivas som en berg och dalbana.
Han blev avstängd från sina studier på Harvard efter att ha kommits på med fusk. Efter att ha gjort militärtjänsten kom han tillbaka och tog examen 1956 vid Harvard.
1960 ledde han framgångsrikt brodern John F. presidentvalskampanj. 1969 inträffade Chappaquiddick olyckan. Sannolikt kostade den Ted Kennedy möjligheten att bli president. Omständigheterna kring olyckan är fortfarande höljda i dunkel. Kennedy fick en villkorlig dom som sin inblandning i denna bilolycka som krävde ett människoliv.

1968 sköts han bror och mycket nära vän Robert under en presidentvalskampanj. Under begravningen fällde Ted Kennedy följande bevingade ord om sin bror: ”My brother need not be idealized, or enlarged in death beyond what he was in life; to be remembered simply as a good and decent man, who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it.
Those of us who loved him and who take him to his rest today, pray that what he was to us and what he wished for others will some day come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation, to those he touched and who sought to touch him: ’Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not.”

1980 ställde Kennedy slutligen upp i en presidenvalskampanj, men slogs ut under primärvalen.
Den 12 augusti 1980 drog han sig tillbaka med ett tal som innehöll de bevingade orden: ”For me, a few hours ago, this campaign came to an end. For all those whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.”

1982 genomgick Kennedy en skilsmässa som delvis sades vara ett resultat av ett allt för stort intag av alkohol.

Under Bill Clintons presidentperiod fick Kennedy en viktig roll som en del i ett radarpar med presidenten. Politiskt hade han under denna period ett stort inflytande. Samtidigt utmanades han om sin senatsplats av den unge Mitt Romney.

Under president Bushs presidentperiod lyckades Kennedy driva igenom ett antal lagar som hade hans signum.

Inför presidentvalskampanjen 2008 höll Kennedy först på John Kerry, därefter på Hillary Clinton för att slutligen stötta Barack Obama. Vid det laget var han en allvarligt sjuk man som visste att hans dagar i livet var räknade.

En stor ikon har gått bort i amerikansk politik och en tragisk gestalt som inte står Hamlet långt efter.

Andra medier: Svd, DN

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar