05192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

BLOGGMANIFESTET

Tack för inläggen och tack för att fler är intresserade av att använda detta som programförklaring för sin blogg. Därför har jag kallt det för bloggmanifestet. Jag lägger ut det för diskussion och som en möjlighet för bloggare att deklarera vad de står för.

”Manifestet” finns som en grupp på facebookgrupp som kallas bloggmanifestet. Gå med om du stödjer inriktningen.

Det är också ett bevis på att vi inte är en dagslända, att bloggarna inte ger upp, trots att vi bloggare får påtryckningar om det ibland.

Blogghälsningar

MÅRTENSSON

Denna Blogg frågar inte om lov först.

Denna Blogg speglar en syn på politik och mänskligt samspel som kännetecknas av öppenhet. Bloggen vill medverka till att skapa ännu mer öppenhet i varje ögonblick.

Det sker genom att berätta om vad som sker i den stora och lilla världen. Denna Blogg värnar den lilla människan och granskar den stora.

Denna blogg ger makten återkoppling. Bloggen väljer själv formen för den.

Att trampa makten på tårna är en självklarhet. Det sker genom att visa på beslut och beteenden som gärna hålls hemliga eller otydliga. Makten kommer ofta att reagera negativt på att bli granskad ibland avslöjad. Medborgarna vet att ju högre makthavaren skriker om att bloggen varit orättvis, dess mer finns att granska.

Denna Blogg är en motvikt till det ”kamraderi” som mellan makthavare som ibland felaktigt kallas empati eller omsorg dem emellan. Denna blogg känner till ordet empatis verkliga innebörd, nämligen att sätta sig in i en annan människas situation som är helt annorlunda än ens egen. Denna blogg slår vakt om ord och att de används så att de inte urvattnas eller att innebörden förvrids av makten.

Makten får bättre förutsättningar att fatta goda beslut när den bli granskad och satt i perspektiv. Hot om att tysta eller frysa ut är en signal om att gå vidare i granskning, inte att stoppa.

Denna blogg kan söka hjälp av andra bloggare i sin granskning och verksamhet om den känner sig hotad.

En klassisk förebild för denna blogg är Lars Johan Hierta. Denna Blogg försöker gräva och analysera, plocka fram underlag och fakta så att människor själva kan ta ställning. Denna bloggs skribent har läst/känner till Vilhelm Moberg och strävar i hans efterföljd efter att häckla makten, utan att snegla på personlig vinning.

Denna blogg förbehåller sig precis som Emil Zola rätten att anklaga när något är fel.

Denna Blogg vill utforska gränserna för god ton och smak med respekt om den lilla människans integritet.

Öppenhet, yttrandefrihet, transparens, personlig integritet, modern och rättvis upphovsrätt, intellektuell allemansrätt är några honnörsord för denna blogg.

Denna blogg undersöker och granskar makthavares motiv ur den lilla människans perspektiv. Är de till gagn för de många små som bildar det stora samhället eller har det sin rot i olika former av egoism?

Denna blogg förmedlar mina meningar, från det inre och yttre, med utblick nationellt, internationellt och kosmiskt. Denna Blogg är subjektiv och strävar efter att hålla hög integritet både stilistiskt, intellektuellt och filosofiskt, ideologiskt och inte glömma fakta.

Denna blogg anser att det är möjligt att vara politiskt aktiv och samtidigt granska makten, men det är inget krav.

Denna blogg betraktar sig som en publicistisk produkt.

Denna blogg ger utrymme för att vara öppen och interaktiv, det är en av de områden där den skiljer sig från äldre publicistiska uttrycksformer.

Andra bloggar: Newsmill, Hanna Wagenius, Henrik Alexandersson, Per Ankersjö, Farmor Gun, Opassande, Magnus Andersson Johan Ingerö, Jonas Morian, Fredrik Sneijbjerg, Lars Eriks blogg, Lake Berglund, Leo Erlandsson,.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar