06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Camilla Lien på inre upptäcktsfärd

Hänt i Värmdö

Nu är det klarlagt. Många har undra vilka hemliga drömmar som vice ordföranden i kommunfullmäktige och ordföranden i fritids- och kulturnämnden har. I går på fritids och kulturnämndens sammanträde föll bitarna på plats.

Hon drömmer om att bli snickare. Alternativt drömmer hon sig tillbaka till ett snickarliv. En person med insikt i vad människor gjort i tidigare liv säger att det sannolikt att Camilla Lien har varit byggmästare i ett tidigare liv. Hon verkar helt ha smält samman med ordförandeklubban och tror att den är en hammare.
När hon inte får som hon vill bankar hon klubban i bordet och skriker. De som sitter runt bordet vet att det hon håller i handen är en ordförandeklubba, men det vet inte Lien i den stunden. Hon tror att det är en hammare. Hon slår hårt och resolut i bordet många gånger och skriker.
En terapeut vi talat med talar om detta som en sorts politisk primalterapi. Personen säger att detta är kreativt, givet att omgivningen kan härbärgera den ilska och de aggressioner som frigörs. Vi har inte fått tag i någon ledamot i fritids- och kulturnämnden för att få en kommentar till detta.
Upphovsmannen till primalterapin, Arthur Janov säger att han ser på Liens agerande positivt. ”All bortträngning av sjuklig, hon gör rätt i att blåsa ut sin frustration och ilska”, avslutar Janov.

Vi har anledning att följa Camilla Liens försök att få kontakt med sina tidigare liv eller påbörjade terapeutiska resa.
För det kan väl aldrig vara så att hon är frustrerad över att inte kunna ge svar på tal och inte kan hantera det?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar