06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mindre byråkrater och mera verksamhet för medborgarna

Hänt i Värmdö

Den som letar han finner. Bloggen har fått veta att kommunen har kontroll över administrationskostnaderna. Någonstans har vi undrat om det stämmer.

Det har funnits en skepsis. Nu ser vi att skepsisen var befogad.

Värmdö kommun har tappat kontrollen över kostnaderna för den centrala administrationen. Trots att kommunens ledande tjänstemän hävdar att man har kontroll över administrationskostnaderna visar det sig inte stämma.
Enligt uppgifter från kommunens ledningsstab får vi följande alarmerande siffror.
Snittkostnaden per anställd har ökat med 17,3% mellan åren 2006 och 2008.
Snittkostnaden per anställd var:
2006: 260.150 kronor, plus personalomkostnader
2007: 272.795 kronor, plus personalomkostnader
2008: 305.260 kronor, plus personalomkostnader
Den centrala administrationen kostade, givet att man antar snittkostnaden per anställd:
2007: 96,3 miljoner kronor, plus personalomkostnader
2008: 115,4 miljoner kronor, plus personalomkostnader.
Det innebär en ökning på hisnande 19,9% eller i kronor 19,1 miljoner kronor
Detta är tyvärr inte sant. För personalkostnaderna i den centrala administrationen har ökat mer än i verksamheterna. Den verkliga siffran, som kommunledningen inte vill lämna ut till bloggen torde ligga på cirka 25% eller i kronor cirka 24 miljoner kronor.
Den verkliga siffran har kommunmedborgarna rätt att få redovisad omgående.
De centrala administörernas andel av de totala personalkostnaderna har ökat från 16,3% till mellan 17,4 och 18,1%. Det är dramatiska kostnadsökningar.
De måste trimmas.
Jag kan inte annat än säga som tidigare:
MER VERKSAMHET OCH MINDRE ADMINISTRATION
måste vara måttot för kommunens verksamhet.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar