07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Programförklaring för MÅRTENSSONS MENINGAR

Bloggen frågar inte om lov först.

Bloggen speglar en syn på politik och mänskligt samspel som kännetecknas av öppenhet. Bloggen vill medverka till att skapa ännu mer öppenhet i varje ögonblick.

Det sker genom att berätta om vad som sker i den stora och lilla världen. Bloggen värnar den lilla människan och granskar den stora.

Denna blogg ger makten återkoppling. Bloggen väljer själv formen för den. Exempel på detta är att presentera fakta och kombinera det ibland lättsamt och ibland tungsint, med ironi, humor och satir.

Att trampa makten på tårna är en självklarhet. Det sker genom att visa på beslut och beteenden som gärna hålls hemliga eller otydliga. Makten kommer ofta att reagera negativt på att bli granskad ibland avslöjad. Medborgarna vet att ju högre makthavaren skriker om att bloggen varit orättvis, dess mer finns att granska.

Bloggen är en motvikt till det ”kamraderi” som mellan makthavare som ibland felaktigt kallas empati eller omsorg dem emellan.

Makten får bättre förutsättningar att fatta goda beslut när den bli granskad och satt i perspektiv. Hot om att tysta eller frysa ut är en signal om att gå vidare i granskning, inte att stoppa.

En klassisk förebild för bloggen är Lars Johan Hierta. Bloggen försöker gräva och analysera, plocka fram underlag och fakta så att människor själva kan ta ställning. Denna bloggs skribent har läst Vilhelm Moberg och strävar i hans efterföljd efter att häckla makten, utan att snegla på personlig vinning.

Denna blogg förbehåller sig precis som Emil Zola rätten att anklaga när något är fel.

Bloggen vill utforska gränserna för god ton och smak med respekt om den lilla människans integritet. Bloggen har en liberal grundton och är förankrad i centern.

Öppenhet, yttrandefrihet, transparens, personlig integritet, modern och rättvis upphovsrätt, intellektuell allemansrätt är några honnörsord för bloggen.

Denna blogg undersöker och granskar makthavares motiv ur den lilla människans perspektiv. Är de till gagn för de många små som bildar det stora samhället eller har det sin rot i olika former av egoism?

Denna blogg förmedlar Mårtenssons meningar, från det inre och yttre, med utblick nationellt, internationellt och kosmiskt. Bloggen är subjektiv och strävar efter att hålla hög integritet både stilistiskt, intellektuellt och filosofiskt, ideologiskt och inte glömma fakta.

Bloggen ger utrymme för att vara öppen och interaktiv

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar