07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Upphovsrätt: vem köper en liter mjölk för 160.000 kronor?

Kulturborgarrådet i Stockholm, Madelaine Sjöstedt ställer frågan om upphovsrättsindustrin har stämningar som ny affärsidé i en artikel i Svenska Dagbladet, länk.

Hon reflekterar över IFPIs uppskattningar om att förlusterna för skivindustrin som hänför sig till nedladdning uppgår till hisnande 6,4 miljoner miljarder kronor, givet de parametrar man använder i andra sammanhang. Genom denna kalkyl kommer man fram till den hisnande slutsatsen att förlusten för skivbolagen år 2008 var 30.000 gånger marknaden när den var som störst.
Är detta rimligt?
-Var och en inser att så inte är fallet.
Universal som är medlem i IFPI stämde i USA en fildelare på 675.000 dollar. Man ansåg att varje nedladdning representerar ett värde på 160.000 kronor per låt.
Är detta rimligt?
-Var och en inser att så inte är fallet.
Undrar om Arla anser att en liter mjölk också kostar 160.000 kronor. Min gissning är då att konsumtionen av mjölk kommer att minska en smula. För det kan väl inte vara så att det ligger en felberäkning någonstans? Om det rätta priset på både mjölken och filen är 160.000 kronor är mitt tips att marknaden kommer att efterfråga mindre av både mjölk och fil. Då kan omöjligt marknaden för det upphovsrättsindustrin äger vara den man påstår. Det börjar bli dags för att plocka in verkligheten i stället.
Vi har att göra med en grupp marknadsaktörer som inte anpassat sig ändrade marknadsförutsättningar.
Då det är självklart den enklaste affärsmodellen att tvångsförsälja sina rättigheter. Det gör man enklast genom domstol. Om man får acceptans för en värdering som inte har någon förankring i verkligheten kan man bevisa vad som helst. 160.000 kronor per nedladdning ska jämföras men mellan 7 till 9 kronor som man får betala på itunes för en nedladdning.
Det är skönt att Madelaine Sjösteds vaknat och reflekterar över rimligheten i en intressentgrupps resonemang. Nästa steg är att se om detta får konsekvenser inom hennes eget parti. Det är bara att hoppas.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar