07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Visst svinn är bättre än att elda tusenlappar för kråkorna

Statens budgetunderskott är nu 201 miljarder för i år enligt ekonomistyrningsverket, rapporterar Dagens Nyheter. Det motsvarar 2,1% av BNP.

Samtidigt kan vi läsa att ekonomistyrningsverket talar om att 1,1 miljoner svenskar försörjs av det allmänna. Det innebär 30% av alla medborgare mellan 20 och 64 år.
Det senare är skrämmande siffror. Sunda statsfinanser förutsätter att många medborgare är i arbete, samtidigt får inte arbetstillfällena vara resultatet av syntetiska stimulanser.
Då tar det längre tid att ta sig ur krisen.
Sannolikt kommer statens finanser att komma i balans redan i slutet av år 2010 eller under 2011. Det enda som talar mot detta är arbetslösheten. Stämmer antagandena att den kommer att vara 12,2% under 2011 tar det ytterligare något år innan budgeten är i balans.
De stimulanser som regeringen har gjort i den Svenska ekonomin har kostat stora pengar. Det är långt ifrån säkert att de haft den effekt man önskat. Tvärt om kan stimulanserna hindrat saneringar i olika branscher.
Regeringen var under den första delen av krisen allt för lösmynt. Under den senare delen av krisen har man klarat sig betydligt bättre. Man har hållit i plånboken. Trots detta får man säga att en socialdemokratisk regering sannolik hade använt tusenlappar för att elda för kråkorna. Det är ännu värre.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar