07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hälsotal eller ohälsotal det är frågan

Det här skriver försäkringskassan i ett pressmeddelande den 18 september i år:

”Ohälsotalet fortsätter att minska – nu 33,8

Sedan juni 2007 minskar ohälsotalet i allt snabbare takt. I augusti är ohälsotalet 33,8 dagar.

Minskningen omfattar samtliga län, män som kvinnor och födda i både Sverige och i andra delar av världen.

Sjuk- och aktivitetsersättning utgör den största delen av ohälsotalet, 26,8 dagar, medan sjukskrivning står för 7,1 dagar. Det är dock de minskade sjukskrivningarna som står för den största minskningen av ohälsotalet.

Sjukfallen blir allt kortare och färre. Antalet personer som fått en utbetalning på grund av sjukskrivning var 122 245 i augusti 2009. Motsvarande siffra 2008 var 144 474 personer.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.”


Det är glädjande.

Samtidigt har antalet nya förtidspensionärer minskad från 6.000 nya per månad år 2004 till en takt på 1.400 per månad. Det är också glädjande.


En sak som försäkringskassan som många andra borde tänka på är att det som är verkligt intressant är hälsotalet.

Perspektivet i den offentliga informationen borde ändras till att tala om det väsentliga:

närvarotal i stället för frånvarotal och

ohälsotal borde bytas mot hälsotal.


Det kan tyckas som detaljer, men det spelar roll.


Andra medier: SvD,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar