06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skattehöjarkongressen: Dags att slå till mot Persson och Rosengren

Kjell-Olof Feldt och Sven-Olof Lodin skriver i dag om sin oro inför den socialdemokratiska partikongressen och risker för att den kommer att resultera i flera förslag om skattehöjningar, länk.

Den socialdemokratiska partikongressen riskerar att gå till historien som skattehöjarkongressen.
Den första viktiga fråga är den om progressiviteten i skattesystemet. Det gäller idéen om att den som tjänar mer ska ha högre procentuell skattebelastning. Hela idén om ett progressivt skattesystem hör till en annan tid. Det innebär att de som har bäst förutsättningar att bidra till samhället ska bestraffas för detta. De får om socialdemokraterna får hållas incitament för att flytta från landet, av just skatteskäl. Den grundläggande idén med ett skattesystem som ska främja tillväxt måste ha som mål att ha en så platt skatt som möjligt.
Marginaleffekter är alltid av ondo.
Den andra frågan är den om sparskatten eller som socialdemokraterna kallar den: förmögenhetsskatten. Effekten av sparskatten var att värden motsvarande 40% av statsskulden försvann ut ur landet. Hur många arbetstillfällen som försvann på grund av skatten kan diskuteras, men sannolika talar vi om tiotusentals. Ändå vill socialdemokraterna återinföra denna skatt. Detta trots att de som inte kommer att fly landet framförallt blir dem dom inte kan flytta sina tillgångar och vanliga lönearbetare.
I stället borde socialdemokratin fundera över hur man kan skapa tillväxt. Ett samhällskontrakt som innebär att sparskatter som förmögenhetsskatten inte kommer att innebära en tillväxt i sig. Det är en klokare strategi.
Den tredje frågan rör fastighetsskatten. Nu gäller det att slå till mot ”lyxvillor” med taxeringsvärde över 4,5 miljoner. Kanske är det tidigare partiordföranden godsägare Persson som man vill åt eller tidigare näringsministern, slottsherren Rosengren.
Den fastighetsavgift som Alliansregeringen infört är bra. Det som är mindre bra är den reformen har resulterat i skatteskärpningar vad gäller reavinstskatten. Här borde både socialdemokrater och Alliansregeringen se på det förslag som skatteverket presenterade.
Kommer vi att se höjningar av bilskatten och traktorskatterna också? Både Rosengren och Persson har nya traktorer så här borde man kraftigt höja skatterna. Dessutom borde man höja skatterna för dem som kör Bentley. Ett exempel är här medlemmen Rosengren.
Nu verkar socialdemokraterna vilja anpassa sig till Lars Ohlys och hans konfiskeringspolitik. Jag tror inte att det är vad socialdemokratiska väljare vill ha. De vill ha rimliga skatter med få marginaleffekter. Får de inte de är sannolikheten stor att de blir Alliansväljare. Efter en skattehöjarkongress är chansen stor.
Någon skatt på cacao efter Norsk förebild har vi ännu så länge inte hört om.
Inte heller har vi hört om punktskatter på toblerone.
Möjligen blir det skatt på guldnogat!

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar