06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skattehöjarkongressen: Några effekter för en företagare

I dagens Svenska Dagbladet skriver folkpartisterna Lotta Edholm och Carl B Hamilton om effekterna av besluten på den socialdemokratiska skattehöjarkongressen, länk. Författarna bollar ett antal siffror som är intressanta, men undviker det viktigaste perspektivet: den lyckade företagaren.

Låt oss kalla honom för Magnus. Han är son till en socialdemokrat. Magnus har ett hus med ett taxeringsvärde på 4 miljoner och hans företag har ett förmögenhetsvärde på 4 miljoner.
I lön tar Magnus ut 1 miljon kronor per år. I företaget som Magnus äger arbetar 16 personer.
Vilka effekter får en valvinst för socialdemokraterna för honom?
1. Socialdemokraterna vill höja kommunalskatten i Stockholm med 70 öre och landstingsskatten med 17 öre. Det ger en ökad skatt per år med cirka 8.500 kronor för Magnus.
2. Jobbskatteavdragets sista del försvinner. På det förlorar Magnus cirka 20.000 kronor per år.
Totalt har nu Magnus förlorat 28.500 per år eller 2.375 per månad.
3. Förmögenhetsskatten ger en ökad skatt på cirka 80.000 per år, eftersom Magnus inte har några lån.
Totalt ökar Magnus skatt med 108.000 per år eller 9.000 kronor per månad. Det ger en marginaleffekt på 10% procentenheter.
Om Magnus ska bibehålla sin levnadsstandard får han då öka sina inkomster. Sannolikt blir det genom ökad aktieutdelning. Det kan göra att företaget är sämre rustat i en lågkonjunktur. Dä kanske Magnus passar på att säga upp 1-2 personer. Bara i kommunskatter motsvarar detta 200.000 i förlorade kommunalskatter för samhället. Staten förlorar också ett antal 10.000 kronor på detta. Till detta kommer minskade momsintäkter för samhället.
Vad kommer Magnus att fokusera på?
Sannolikt hur han ska minska sin skatt. Egentligen borde han fundera på hur han skulle utveckla sitt företag. Resultatet blir kanske att Magnus säljer firman. Med dessa pengar på fickan lämnar han Sverige,
Är denna politik bra för jobben och Sverige?
Är detta politik som är företagarvänlig?
Resultatet blir ju att de framgångsrika i större utsträckning funderar på att lämna Sverige. De mindre framgångsrika bor kvar. Är det bra för Sverige?
Vill vi att de misslyckade företagarna är de som stannar?
Andra medier: DN,
Fotnot: Namnet Magnus betyder stor. I december fanns det 73.251 Svenskar som hette Magnus.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar