05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Är kommunfullmäktige en klubb för inbördes beundran också?

Hänt i Värmdö

I kväll var det åter dags för kommunfullmäktige att sammanträda.
Ordföranden Per Naess tog sig för att själv bestämma strukturen för mötet. Det fick vänsterledamoten Mats Skoglund att surna till. Speciellt eftersom det fanns en överenskommelse över partigränserna om en annan struktur på mötet än den nämnde Naess tillämpade.
Tyvärr är det bara att säga 1-0 till vänstern.
Sedan utbröt en av de mera pinsamma episoderna i kommunfullmäktige på länge.
Frågan om utvecklingen av Gustavsberg behandlades. Det fanns ett enhälligt förslag om hur man skulle gå vidare. Det var i sig bra.
Det som utbryter i replikskiftena är att politiker i alla schatteringar och kulörer börjar klia varandra om ryggen. Detta sker närmast ohämmat. Under närmare tre kvart lovordade man varandra och varandras arbete. Hade detta skett under inflytandet av alkoholhaltiga drycker hade man kunna förstå det. Nu tror jag de flesta som var med på mötet ville göra anspråk på att vara nyktra. Det enda man kan säga till talarnas försvar är att de verkade vara befriade från inflytande av jantelagen under en stund.
Det hade funnits en möjlighet att berätta om planerna så att oinvigda hade förstått bättre. Nu blev tyvärr diskussionen en klubb för inbördes beundran. Det var föga hedrande för politiker från alla läger. Frågan är viktig och då hade de tjänat på att bli pedagogiskt föredragen.
Visst fanns det ansatser till detta, men helhetsintrycket var att pedagogiken var dålig.
En som i sammanhanget bör hedras var moderaten Mats von Rothstein som var orolig för hur vägdragningarna i området skulle påverka kyrkan. Att han sedan själv är part i målet som präst i Gustavsbergs församling kan möjligen grumla hans insats en smula.
Under frågestunden var utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson uppe i talarstolen och försökte reda ut begreppen kring Brunns skola och budgeten för hela utbildningnämnden. Jag såg åtminstone någon förälder i publiken som såg allt mer bekymrad ut ju längre Bondesson vek ut texten. Åtminstone en gick så fort hon kunde.
Ungdoms-, kultur- och fritidsnämndens ordförande Camilla Lien fick två frågor. En som berörde avtal som var olagliga och som medverkat till att de tillkommit. Ytterligare en fråga rörde en grupp som skulle skapa en vision för hennes nämnd fram till år 2015.
I både fallen hade det räckt med att göra en pudel. Så gjorde inte Lien. I stället försökte hon bortförklara. Det vann hon inte på.
Kvällens fullmäktigemöte i Värmdö kommun påminner om vattenståndet, man ser lågvattenmärkena tydligt.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar