05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Öppet brev från föräldrar i Brunns skola

Skrivelse till Kommunfullmäktige inför KF-möte den 16 dec 2009

Hänt i Värmdö

Jag har precis som en hel del andra fått en skrivelse från föräldrar på Brunns skola. Eftersom den är av så stort allmänintresse väljer jag att publicera texten på bloggen.

Till skrivelsen hörde även ett antal grafer som understryker det föräldrarna vill förmedla. Dessa är inte publicerade.

Det finns all anledning att lyssna till dessa föräldrar och deras oro.

Sedan gäller det att handla så att föräldrarna inte tar sin ”Mats” ur skolan. Då går kommunen från att ha ett problem till att ha ett mycket stort problem.

Här är i vart fall texten i skrivelsen:

Använd din röst! Rädda Brunns Skola och ge 662 barn och ungdomar rätten till en trygg skola en likvärdig utbildning!

Brunns Skola har det senaste året varit föremål för nedskärningar med det uttalade syftet att skapa en vinst som skall ”återbetala” historiska budgetövertrasseringar till Värmdö Kommun. Vinsten tas direkt från den skolpeng som skall komma barnen tillhanda i form av trygghet och likvärdig utbildning.

Brunns Skola har idag har den lägsta lärartätheten i kommunen. Våga Visa-rapporter, Pilen-undersökningen, föräldrar och lärare har under året vittnat om omfattande problem i skolan med mobbing, otrygghet, bristande arbetsro, lärarlösa lektioner mm. I en årskurs har föräldrar under hösten på rektors vädjan suttit med i klassrummet på lektionstid för att verksamheten skall fungera. I årskurs 5 instämmer endast 4 % av eleverna helt i påståendet att det är arbetsro på lektionerna.

Inför ett möte mellan föräldrar och politiker i fredags kväll som samlade drygt 100 oroliga föräldrar hade Peter Bondesson företagit en ny undersökning i skolan. Enligt Bondesson ”skiljde sig inte resultatet från Pilen-undersökningen som gjordes i våras”. Brunns skola ligger enligt Pilenundersökningen från våren 2009 i botten av Värmdös skolor med avseende på trygghet och arbetsro.

Oroliga föräldrar flyttar nu sina barn från skolan. Ytterligare nedskärningar skapar en neråtgående spiral som tillsammans med ett sjunkande elevunderlag leder till lägre intäkter och nya underskott på kort sikt och högre sociala kostnader på lång sikt (utöver problemen det orsakar för eleverna).

Efter att vi föräldrar under hösten uppvaktat rektor och ledande politiker i Utbildnings-nämnden och Produktionsstyrelsen meddelades i fredags kväll att skolan upprättat en arbetsplan för förbättringar. Dock har inga nya resurser tillförts och betalningskravet står alltjämt fast vilket innebär att skolan utöver besparingar pga. fryst skolpeng och löneinflation tvingas skapa vinstmedel ur barnens skolpeng för att betala till kommunens kassa.

Vi föräldrar på Brunns skola vädjar nu till er beslutsfattare att ge Brunns Skola resurser att genomföra planen för en bättre skola och ge 662 barn och ungdomar den trygghet och likvärdiga utbildning de har rätt till.

Ingarö 14/12/2009, föräldrarepresentanter för Brunns skola:

Pia Hallbeck

Lill Cronas

Johan Aronsson

Artiklar om Brunns skola, just nu: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten,

Andra bloggar: Annika Andersson

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar