05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Sneibjerg funderar kring blockpolitik

Bloggkollegan Fredrik Sneibjerg skriver så här om blockpolitik på sin blogg, länk.

”Det är intressant att se hur fler och fler pratar högre och högre om att spränga blockpolitiken
Blockpolitiken är en kvarleva från den tiden där betongsossarna ville cementera sin makt genom att samregera med mindre stödpartier. Idag är det M som utnyttjar detta genom att skrämma med det socialistiska spöket.
Jag kan bara se att blockpolitiken har lett till fastlåsning, brist på förnyelse och rädsla för det nya.
I en politisk framtid ser jag det som en styrka om man har en tung politisk mitt där de andra partierna kan sväva runt fritt.”


Å ena sidan måste man bygga samarbeten som gör det möjligt att regera med ickesocialistiska förtecken. Å andra sidan får inte strukturen bli viktigare än det politiska innehållet. Frågan är vilka realistiska strukturer som kan skapas på riksplanet för att säkerställa liberala värden? Vilka partier vill slå vakt om ett fritt internet, förstärka den personliga integriteten och verka för en modern upphovsrätt? Vilka partier har en trovärdig miljöpolitik inte minst? Vid en sammanvägning verkar Alliansen just nu vara det enda trovärdiga alternativet.

På det lokala planet är det lättare att bejaka de tankar som Sneibjerg har. Det viktigaste där måste vara att sätta medborgarnas bästa i fokus. Dessutom måste man skärskåda kvaliteten i politiken och hos de ledande företrädarna.

I Värmdöalliansens fall ser det tyvärr ut som om minst tre ledande kommunalråd inte klarar jobbet. Dessutom kan man diskutera om några av dem ser kommunalrådsposten som en reträttpost. Det vore intressant att granska vad en del av de ledande alliansföreträdarna verkligen utfört. En del har uppebarligen varit mer megafoner till tjänstemännen än politiska ledare.

Tyvärr ser det ut som om Alliansen inte varit så framgångsrik i Värmdö. Det har blivit för lite god borgerlig och liberal politik. För den skull är jag inte beredd att skrota den ännu. Jag vill syna korten. Se vilka företrädare som de olika partierna kommer att ställa upp med. Kommunalpolitik är väldigt personberoende. Det säger oftast mer än de olika partiernas relativa styrka.

Dock ska Fredrik ha en eloge för att han sätter kommunens bästa i fokus före de olika partiernas.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar