07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Enighet om IPRED lagens effekter

En av piratpartiets europarlamentsledamöter Christian Engström, länk reflekterar över Ipredlagen. Idén av bakom lagen var att hindra fildelning. När man tittar på statistik har lagen inte fungerat. Det fildelas mer nu än före lagen trädde i kraft. Nu verkar det finnas en konsensus över att lagen inte fungerar.

Det som skiljer är om nästa steg är att följa de intentioner IFPI önskar eller att avskaffa lagen. Jag har kommenterat IFPIs tankegångar i en tidigare bloggpost, länk. Mina reflektioner var ganska kritiska. Huvudtankarna i bloggposten var: ”Låt oss fundera över vad IFPI vill ur ett rent filosofiskt perspektiv. Internet är till sin natur virtuellt. Om man ska stängas av från en virtuell värd blir det ganska besvärligt. I vart fall om vi ser det rent filosofiskt. Tillgången till den virtuella världen är reell. Själva idéen att stänga av en människa från en sådan värld liknar hjärntvätt. Effekten blir faktiskt att man utestängs från stimuli. Vi vet från forskning att avsaknad av stimuli skapar en dödsprocess. IFPIs förslag blir därför något så raffinerat som ett långsamt dödsstraff som till sin struktur har formen av en sorts hjärntvätt. Den verksamma substansen är att inte få impulser.

Vad skulle Svenska folket säga om någon föreslog att en person som straff skulle avstängas från att läsa tidningar under ett antal år?
Naturligtvis skulle man säga: inhumant.
Sedan kan man diskutera om denna sorts långsamma dödsstraff är proportionerliga mot brottet. Det skulle vara fildelning.

IFPIs förslag är inhumant. Det hör definitivt inte hemma i en demokrati.”
Det är dags att avskaffa IPRED lagen.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar