05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fler kvinnor, unga och småbarnsföräldrar krävs i politiken

Hänt i Värmdö

På onsdag är det dags för kommunfullmäktige i Värmdö kommun. En fråga som kommer att behandlas är en beredning för att se över den politiska organisationen. Målet för beredningen är att finna en bättre organisation efter valet i höst.
Ett viktigt perspektiv för denna beredning är att se till så att kommunpolitiken attraherar fler grupper. Några av de grupper nästan inte återfinns är yngre, kvinnor och småbarnsföräldrar. Dessutom måste man lyfta perspektivet och utveckla arbetsformerna. Ett perspektiv är hur e-demokratin kan utvecklas. Det skulle säkert kunna göra fler grupper intresserade av politiskt arbete.
Representativiteten i de politiska församlingarna är en fråga om demokratins kredibilitet.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar