07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Representativitet i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö

Annika Andersson diskuterar representativitet i en bloggpost, länk.

Hon kritiserar alla Alliansens partier i Värmdö för att ha dålig könsfördelning. Det är sant och beklagligt att alliansens mest inflytelserika, A11 egentligen är M9+ K2.
I centerns fall är det så att de manliga medlemmarna är i övervikt i Värmdöcentern. Det är beklagligt. Vi arbetar hårt med att rekrytera fler kvinnor. I förra veckan fick vi fler kompetenta kvinnliga medlemmar. Vi hoppas och tror att det blir fler.
Trots detta har centern 50% fördelning vad gäller våra presidieposter i styrelser och nämnder.
Här är fakta:
I Porslinsmuseet sitter Karin Nordblom som vice ordförande och representerar centern.
I samhällsbyggnadsnämnden sitter Lars Alenfalk som vice ordförande och representerar centern.
Det får jag till exakt 50%. Det betraktas vanligen som jämnt fördelat.
Att man bör sträva efter att olika intressentgrupper ska var företrädda är viktigt. Det finns en risk om man enögt tittar på grupp mot grupp att man glömmer bort det viktigaste. Det måste i alla lägen vara kompetensen. Det vore intressant att se på hur Andersson ser på den frågan.
I praktiken är det lättare för stora partier att uppnå jämn könsfördelning är de små. Det är stor skillnad i urval om man är 40 eller 300 medlemmar.
Jag hoppas att Värmdö efter nästa val har större mångfald och mer kompetenta politiker. Det är något jag personligen kommer att jobba för.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar