05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Attendo: lönsamt eller inte?

Delvis hänt i Värmdö

En del kommuner har ingått avtal med Attendokoncernen om att driva olika typer av vårdhem. En av dem är Värmdö kommun som upphandlat driften av vårdboendet Ljung förra året. De som genomfört upphandlingen har försäkrat att detta är en stabil och lönsam företagsgrupp. När man tittar närmare på detta ser motsatsen ut att vara fallet.
Ett av skälen till varför man säger att Attendokoncernen är lönsam är att man bara tittat på en liten del av den.
Låt oss börja från början: Attendo Care AB är ett lönsamt bolag. Detta bolag ägs i sin tur av Attendo Holding AB. Detta är också ett lönsamt bolag. Ägaren till Attendo Holding AB är Attendo Group AB som är ett publikt bolag. Detta senare bolag är kraftigt olösamt. Man hade 2008 ett resultat efter finansnetto på minus 153 miljoner kronor. Nu trodde de flesta att vi berättat om hela koncernstrukturen. Så är det inte. Attendo Group ägs nämligen av Attendo intressenter AB som är ett privat bolag. Detta bolag är också olönsamt. Resultatet efter finansnetto är minus 349 miljoner. Som en lättare Svensk avslutning av organisationen finns ett moderbolag som heter Attendo AB. Detta bolag äger Attendo Intressenter AB. Moderbolaget är faktiskt lönsamt. Resultet efter finansnetto är 45, miljoner kronor.
I Sverige har Attendokoncernen 5 hierakiska bolagsnivåer. Som många känner till ägs Attendo AB av Augustus Internation S.A som är ett utländskt bolag. Totalt innebär detta minst 6 hierakiska nivåer.
Att svara på frågan om Attendo är stabilt eller ej beror på vilken del man menar. Hela den Svenska koncernen med Attendo AB som moderbolag har ett negativt eget kapital på 40 miljoner kronor. Man har långfristiga skulder på 7,48 miljarder och kortfristiga skulder på 904 miljoner. Rörelseresultatet är 430 miljoner kronor. Problemet är skulderna. De gör att resultatet minskar till minus 272 miljoner efter finansnetto. Koncernen betalar cirka 700 miljoner i räntor. Det är mycket pengar. För fakturerad krona betalar koncernen 14 öre i räntor.
Skulle en liten företagare med samma proportioner vad gäller skulder accepteras i en upphandling? Låt oss leka med sifferrelationerna: 7 miljoner i räntor 70 miljoner i lån och minus 2,72 miljoner i resultat. Vi kan göra det ännu mindre 700 000 i räntor och 7 miljoner i lån och ett minusresultat på 272 000 kronor.
Skulle mindre företag som har samma relationer vad gäller skulder och resultat accepteras i en kommunal upphandling?
-Nej, jag tror inte det.
Varför accepterar man det riktigt stora bolaget?
Det är inte en helt lätt fråga att svara på.
Antagligen är ett av svaren på frågan att transparensen är för dålig. Ett annar är att de som gör upphandlingarna saknar tillräcklig kompetens för att utvärdera komplexa koncernstrukturer.
Koncernredovisning för Attendokoncernen

(siffrorna från allabolag.se)

RESULTATRÄKNING

2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning (TKR) 5 060 608 2 497 320 773 280
Rörelseresultat (TKR) 430 670 228 229 46 733
Resultat efter finansnetto (TKR) -272 745 -133 800 -121 067
Årets resultat (TKR) -230 497 -138 909 -113 349

BALANSRÄKNING

2008-12 2007-12 2007-04
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0
Anläggningstillgångar (TKR) 7 242 394 6 808 834 4 537 583
Omsättningstillgångar (TKR) 1 134 928 808 658 580 470
Tillgångar (TKR) 8 377 322 7 617 492 5 118 053
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR) -40 699 380 408 270 043
Minoritetsintressen (TKR) 20 538 76 153 0
Avsättningar (TKR) 13 425 4 428 204 459
Långfristiga skulder (TKR) 7 479 205 6 444 837 4 026 455
Kortfristiga skulder (TKR) 904 853 711 666 617 096
Skulder och eget kapital (TKR) 8 377 322 7 617 492 5 118 053

NYCKELTAL

2008-12 2007-12 2007-04
Omsättning per anställd (TKR) 468 301 112
Personalkostnader per anställd (TKR) 339 213 82
Omsättningförändring 102,64 %
Vinstmarginal 9,12 % 9,52 % 6,37 %
Soliditet -0,49 % 4,99 % 5,28 %
Kassalikviditet 125,43 % 113,63 % 94,06 %

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar