05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det blåser i Solna

Läser på Solna stads hemsida följande meddelande:

”Solnas stadsdirektör tar ledigt från sina uppdrag

Med anledning av de skriverier och spekulationer som uppstått till följd av den förundersökning som chefsåklagare Alf Johansson har inlett har stadsdirektören i Solna, Sune Reinhold, begärt ledigt från sin tjänst och sina uppdrag.

Kristina Tidestav kommer i egenskap av biträdande stadsdirektör att upprätthålla funktionen som stadsdirektör under Sune Reinholds frånvaro”.

Att kommundirektören har fått betalt av sina motparter verkar klarlagt. Beloppet är 600.000 total under två år.

Vem är hans uppdragsgivare? -Solna Stad eller PEAB?

Vad som är ännu mer oroande är vilken roll som kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen haft. Visste han om arrangemanget eller inte?

Om han visste om det, hur tänkte han då?

Den här typen av skandaler gynnar inte tilltron till politiken. Vi får hoppas att åklagaren kan väcka åtal snabbt eller lika snabbt lägga ned förundersökningen.

Bloggen har många funderingar kring vad som sker i Solna stad.

Vi dömer dock ingen. Det är förbehållet tingsrätten.

Andra medier: Rapport, Dagens Industri, Dagens Samhälle,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar