07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Förlust 0-2 för EUs datalagringsdirektiv

EUs datalagringsdirektiv är olagligt i Tyskland. Det framkommer i en dom från den tyska författningsdomstolen som avkunnats i dag.

Här följer en kort sammanställning av domstolens resonemang:Den typ av förvaring och lagring av telekommunikation som direktivet föreskriver är oproportionerlig. I synnerhet eftersom den information som lagrats kan användas för att kartlägga en personlighet,dess profil och dess rörelser.

 Direktivet inskränker oproportionerligt på klagandens yrkesmässiga frihet.   
Den  omtvistade lagstiftningen inte ger ett tillräcklig  datasäkerhet, eller en tillräcklig begränsning av användning  uppgifterna. 

Detta övergripande system är således grundlagsstridigt och därigenom ogiltigt.

Implementeringen av direktivet strider mot rätten till privat kommunikation.” Domstolen säger även i sitt utslag att all lagrad data omedelbart ska raderas.”, länk.”

Domstolen ålägger dessutom dem som redan lagrat data att denna omedelbart ska raderas. Redan tidigare har den Rumänska författningsdomstolen underkänt direktivet.

Nu gäller det för den Svenska regeringen att klart markera att man inte tänker följa direktivet. Nu finns dessutom möjlighet till samarbete med två länder som redan har underkänt det.

Här finns möjligheter för regeringen att hindra ett direktiv som initierats oförsiktigt av Thomas Bodström blir verklighet.

Andra bloggar: HAX, Farmor Gun, Piratpartiet

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar