05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Humor är bra, men sammanhanget är viktigt

Hänt i Värmdö

I går vad det sammanträde i den nämnd i Värmdö kommun som jag tillhör. Under en punkt gavs det möjlighet för en tjänsteman från kommunens centrala administration att få presentera sig för nämnden. Denna del av sammanträdet var egentligen inte kopplad till resten av sammanträdet.

Uppsåtet var gott. Tyvärr var det bestående intrycket att både sammanträdespunkten och tjänstemannen själv sådant att de fick den mentala rubriken främmande fågel. Informationen som gavs omfattas inte av någon sekretess.

Inledningen kommer jag sent att glömma. Det var en kort beskrivning av en centralt placerad norskättad chef. Det den främmande fågelns chef. Denne sades vara en chokladätande pascha, med en kopp kaffe, ständigt inom räckhåll.

Vän av av ordning ställer sig följande fråga:
1. Var detta ett utslag av dåligt omdöme?
2. Var det ett försök att vara rolig?
3. Var det ett sätt att dölja en osäkerhet?
4. Var detta ett omedvetet sätt att kritisera de organisation där man arbetar?
Jag väljer att tro att det var punkt 2 som ”den främmande fågeln” gjorde ett försök att utöva.
Resultatet var inte lyckat.
Fotnot:
Den ”norska chefen” är en hårt arbetande och kompetent medarbetare i Värmdö.
Vad gäller schabloner av Norrmän är de väl snarare att de alltid har skidorna på sig även inomhus och att det finns en sak som är viktig för dem förutom OS och det är att träna själv.

Andra artiklar om Värmdö kommun: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar