07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Valets viktigaste slogan: Allas rätt till internet

Det finns ett utanförskap som vi sällan talar om. Det som innebär att inte ha tillgång till internet.

Med tre olika utgångspunkter skriver vdn, för .SE (stiftelsen internetinfrastruktur), förbundsdirektören för it och telekomföretagen samt en representant för UsersAward om det utanförskap som innebär att man inte har tillgång till internet, länk.
Nu visar det sig att var femte svensk inte har tillgång till internet. Det är självklart ett socialt handikapp. Det innebär att man inte har möjlighet att bygga ett socialt nätverk som andra. Dessutom innebär det att man döms till fördumning. Man är utestängd från väsentlig information som kan raffineras till kunskap. På ett sätt är det nästan som att bli berövad sitt medborgarskap.
Enligt artikelförfattarna saknar 1,7 miljoner svenskar tillgång till internet. Trots detta hör vi inte en politiker som går till storms mot detta. Ingen som talar om en av vår tids största jämlikhetsproblem.
Märkligt nog är det tyst om detta verkligt allvarliga utanförskap. Bloggen har tidigare agiterat för allas rätt till internet. Enbart internet har de virtuella platser där det råder intellektuell allemansrätt. Om du inte har tillgång till dessa platser kan du inte ta dig dit. En sak är säker ditt SL kort eller kollektivtrafikkort tar dig inte dit.
Enligt artikelförfattarna finns det stora vinster i att bekämpa detta utanförskap. En brittisk rapport gjord i oktober 2009: ”beräknar samhällsvinsterna av att få alla brittiska medborgare online till 22 miljarder pund. En enkel omräkning utifrån Sveriges folkmängd ger 36 miljarder kronor i vinst.”
Artikelförfattarna uttrycker sig så här om problemet med internetutanförskapet: Vi har en demokratisk skyldighet att se till att människor som står utanför internet får den kunskap de behöver för att använda nätet, och därmed får samma möjligheter till informationsinhämtning och användning av tjänster och verktyg som dagens nätanvändare redan har.”… De avslutar med orden: ”Vi efterfrågar debatten om den digitala delaktigheten för att samordnande och långsiktiga insatser ska bli verklighet och för att alla svenskar ska ha samma medborgerliga förutsättningar.”

Detta borde vara ett av de viktigaste politiska budskapen i valet 2010:
Allas rätt till internet.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar